Rynek papierów wartościowych - Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek papierów wartościowych - Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy - strona 1

Fragment notatki:

16 stron notatek na temat rynku papierów wartościowych. Poruszane zagadnienia to np: podział na rynek realny i rynek finansowy, pochodna papierów wartościowych, podmioty funkcjonujące na rynku papierów wartościowych, rodzaje funduszy, sposoby trafiania akcji na obrót wtórny, elementy giełdy, składanie zleceń kupna-sprzedaży papierów wartościowych

Rynek papierów wartościowych
LITERATURA:
Tarczyński Rynki kapitałowe,
K. Nowak Polski rynek kapitałowy (rozdział 1,3,4.1., 4.2.),
A. Weron, R. Weron Inzynieria finansowa (rozdział 2 i 3),
W. Bie Rynek papierów wartościowych (rozdział 6),
Jajuga Jak inwestować w papiery wartościowe (rozdział 1,3,4),
Z. Fedorowicz rynek kapitału (punkt 1.3, 2.4, rozdział 4),
Praca zbiorowa giełdy w gospodarce światowej (rozdział 3.1.),
Ustawa z 21.08.97r prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U Nr 118/ 97 poz.754 zm. 23.07.98; Dz.U. Nr 107/ 98 poz. 665),
Cały rynek w gospodarce można podzielić na rynek realny i rynek finansowy.
Rynek realny- obejmuje rynek dóbr i usług konsumpcyjnych i rynek czynników produkcji.
Rynek czynników produkcji dzielimy na:
Rynek pracy,
Rynek rzeczowych majątków obrotowych,
Rynek rzeczowych majątków trwałych:
Rynek nieruchomości,
Rynek dóbr inwestycyjnych.
Rynek finansowy:
Rynek pieniężny:
Rynek pieniądza kredytowego,
Rynek walutowy,
Rynek kapitałowy:
Rynek depozytów bankowych,
Rynek kredytowy,
Rynek papierów wartościowych.
PODZIAŁ RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Publiczny rynek papierów wartościowych- proponowanie nabycia lub nabywania w sesji papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, lub w inny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do więcej niż 300- osób lub do nieoznaczonego adresata np. ogłoszenia w gazecie.
Jeżeli propozycja będzie skierowana do konkretnego adresata do nie więcej niż 300 osób to jest to wtedy rynek papierów wartościowych niepubliczny.
rynek publiczny- to rynek regulowany, tj. system obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu zorganizowany w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia tych papierów zapewniony jest powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie oraz zachowane są jednakowe warunki nabywania i zbywania tych papierów.
Aby funkcjonować na publicznym rynku trzeba uzyskać zgodę na wypuszczenie tych papierów (zgody nie potrzebuje Skarb Państwa).
Zapewniony jest powszechny i równy dostęp do papierów wartościowych w tym samym czasie. Tu na cenę papierów wartościowych oddziałują różne czynniki, zależy co się dzieje u emitenta, są to posiadacze papierów wartościowych, mogą zyskać lub stracić dlatego ci którzy mieliby uzyskać informacje to kupią szybko akcje takiej spółki, itp. W spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych mają obowiązek poinformowania o zmianach wpływających na akcję do Rady Giełdy, Komisji Papierów Wartościowych i do Serwisu Prasowego (Royters, Prasowa Agencja Informacji, PAP).


(…)

… w określony sposób.
Arkusz zleceń musi być sporządzony przed sesją.
FIXING- kurs ustalony. Makler specjalista ma pewne zasady ustalania kursu i wynika to z regulaminu giełdy.
Kurs w danym dniu nie może różnić się o ± 10%, co kurs odniesienia (z poprzedniej sesji giełdowej), kurs dnia poprzedniego jest poddawany korekcie.
Rynek zrównoważony- mamy doczynienia jeżeli może być zrealizowany max wolumen obrotu bez…
…, symulacjach giełd),
Przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z RPW,
Dopuszczanie papierów wartościowych do obrotu publicznego (trzeba mieć tą zgodę),
Licencjonowanie pośredników obrotu publicznego (to maklerzy i doradcy inwestoryjni),
Udzielanie zezwoleń na prowadzenie domów maklerskich (oraz cofanie zezwoleń). Domy maklerskie mogą mieć POK-i (Punkt Obsługi Klienta).
Krajowy Depozyt Papierów
… uczestników,
pozyskują kapitał w wyniku emisji papierów wartościowych - certyfikaty inwestycyjne, zbierają w ten sposób kapitał do obrotu i nie można go przedłużyć do umorzenia,
określony okres w jakim będą funkcjonowały.
W Polsce - „SEZAM” od 09.1999
certyfikaty inwestycyjne można tylko sprzedać na rynku wtórnym, fundusz ich nie odkupi. W Polsce rynkiem wtórnym jest Centralna Tablica Ofert.
Rodzajem…
…, przy czym ceny owych transakcji ustalane są na podstawie układu popytu i podaży, a następnie podawane do publicznej wiadomości.
Giełda pozwala skoncentrować podaż i popyt na papiery wartościowe na rynku wtórnym.
GPW - powstanie 04.1991 rok, na początku notowania 1 raz w tygodniu, 5 spółek.
Teraz od poniedziałku do piątku.
Sesja giełdowa od 9 do 16.
Transakcje muszą odbywać się za pomocą pośredników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz