Rygoryzm, a odpowiedzialnosc pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rygoryzm, a odpowiedzialnosc pracy - strona 1 Rygoryzm, a odpowiedzialnosc pracy - strona 2 Rygoryzm, a odpowiedzialnosc pracy - strona 3

Fragment notatki:


RYGORYZM A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACY
U progu XXI wieku trudno doszukiwać się ludzi, którzy nie byliby owładnięci manią pieniądza. To on determinuje nasze życie. To jego obecność lub brak decyduje o tym jak żyjemy. Większość społeczeństwa jest owładnięta manią posiadania chcemy mieć dużo, jak najwięcej rzeczy modnych, lepszych, droższych. Taki pęd za rzeczami nie jest dla nas czymś złym. Nie postrzegamy tego jako coś niemoralnego. Nasza moralność bowiem stojąca u podstaw pewnych zachowań, da się przedstawić jako pewien dylemat. Stawia przed nami możliwości wyboru, z których każdy ma cechy pozytywne jak i negatywne. Musimy się zastanowić czy warto jest zrezygnować z siebie dla wartości materialnych, które przyćmią wtedy wszystkie inne. Nasze postępowanie nie poddaje się łatwej ocenie, ponieważ postępowanie ludzi warunkują różne złożone cele. Te właśnie różne cele mogą prowadzić do powstania różnych standardów moralnych. Każdy z nas nie zależnie od tego czy jest to producent czy konsument powinien się zastanowić czy jego celem w życiu jest pieniądz i konsumpcja. Do końca lat osiemdziesiątych nadmierna konsumpcja nie była problemem. Wszyscy mieli mało, każdy chciał mieć tyle, aby wystarczyło mu to na godne życie. Teraz gdy wydaje się, że cel ten został osiągnięty, pojawił się kolejny problem. Nadmierna chęć posiadania, wszystkiego co nowe, lepsze, szybsze itd. Staliśmy się niewolnikami produktów, które sami wytwarzamy. Jesteśmy niewolnikami pieniądza i wszystkich rzeczy z nim związanych. Nasze naturalne potrzeby w sposób oczywisty nie stanowią wystarczającej postawy do wytłumaczenia bezprecedensowego pędu naszego społeczeństwa do bogactwa i wszystkich rzeczy z nim związanych. Istnienie współczesnego człowieka oraz zmiany, jakie zachodzą w naszym życiu można wyjaśnić powołując się na inne przyczyny, a mianowicie interakcje społeczną i kulturę. To ona bowiem w dużym stopniu determinuje nasz styl zachowań. To kultura końca dwudziestego wieku wymusza na nas pęd za produktami, pieniądzem, czy innymi rzeczami materialnymi. To propagowany przez film i telewizję styl życia powoduje że chcąc mu dorównać popadamy w kompleks niższości, chcąc za wszelką cenę dorównać wymyślonym przez nas samych, a tak naprawdę nierealnym standardom życia. Warto jednak zastanowić się czym jest sam rygoryzm. Otóż według słownika języka polskiego rygoryzm jest ścisłym przestrzeganiem pewnych zasad, przepisów i reguł, surowości, nieustępliwości w działaniu. Istotna rolę dla etyki biznesu odegrała filozofia Immanuela Kanta ( 1724 - 1804 ), a ściślej mówiąc, jego rozważania dotyczące zagadnień etycznych. Jedna z istotniejszych myśli Kanta dotyczących moralności jest jego założenie. że człowiek jest istotą wolną i rozumną w związku z czym o wartości moralnej postępowania nie będzie decydować samo postępowanie i jego wynik, ale motywacje jakimi kierował się człowiek postępując w taki a nie inny sposób. O wymowie moralnej danego czynu nie świadczy efekt tego postępowania, ale to co kierowało działającym dla osiągnięcia danego rezultatu. Według Kanta człowiekiem dobrym jest ten, który w swoim działaniu kieruje się „dobrą wolą”, czyli jego postępowanie jest warunkowane chęcią czynienia dobra. Jedyną przesłanką decydująca o pozytywnej wartości moralnej postępowania jest to, iż kierowanie się dobrą wolą w działaniu powinno wynikać tylko i wyłącznie z poczucia obowiązku. Słyszymy czasem „ nie rób drugiemu tego, co tobie nie miłe”. Podobne poglądy głosił właśnie I. Kant, a są to mia

(…)

… na światopogląd, poglądy kulturowe lub naruszanie jego godności z powodu koloru skóry czy pochodzenia. Amerykanie stosują tutaj technikę political correctness, która jednak nie jest zbyt poręczna w stosowaniu i często prowadzi do śmiesznych sytuacji, gdy mówi się o rzeczach oczywistych w sposób nadmiernie delikatny. Znacznie efektywniejszym sposobem jest relatywizm kulturowy polegający na uznaniu inności…
… się wiec pytanie „...czy wywiad gospodarczy może być etyczny?”. Wywiad jest dziedziną działalności gospodarczej, która często bywa uznawana za coś z pogranicza przestępczości i wykradania tajemnic. Przeciętny człowiek słysząc to pojęcie wyobraża sobie tajnych agentów z filmów kryminalnych. Praktyka wygląda trochę inaczej szczególnie, jeśli spojrzymy na polski rynek. Z danych publikowanych w czasopismach…
… o pozytywnej wartości moralnej postępowania jest to, iż kierowanie się dobrą wolą w działaniu powinno wynikać tylko i wyłącznie z poczucia obowiązku. Słyszymy czasem „ nie rób drugiemu tego, co tobie nie miłe”. Podobne poglądy głosił właśnie I. Kant, a są to mianowicie poglądy, iż „ należy postępować tak, by postępowanie to mogło się stać maksymą na resztę naszego życia, oczywiście w aspekcie moralności”. Maksyma ta musi się stać naszym powszechnym prawem, domeną na resztę naszych dni. Wiadomo jest że nie da się zmienić całego świata. Obecny ustrój i pogoń za rozkwitem cywilizacyjnym nie daje nam łatwego pola do stosowania tejże maksymy. Jeśli jednak nasze postępowanie będzie opierało się o dobroć, zrozumienie i pomoc, to nasze zachwianie mogło by stać się wzorcem dla innych. Nie można bowiem traktować…
… ludzi jak rzeczy, Kant ujął to tak: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka”. [„Ibid”, s. 62 ]. Silną strona kantyzmu jest to, co jest słaba stroną utylitaryzmu, i na odwrót. Przeciwnie niż utylitaryzm, kantyzm nie pozwoliłby na poświęcenie jednostek lub mniejszości dla zbiorowego interesu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz