Ruchliwość społeczna - pojęcie i typy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruchliwość społeczna - pojęcie i typy - strona 1

Fragment notatki:

Ruchliwość społeczna
Pojęcie i typy ruchliwości społecznej.
Ruchliwość społeczna - oznacza przechodzenie jednostek lub grup z jednego miejsca struktury społecznej w inne. Typy:
Ruchliwość strukturalna (wiąże się ze zmianą struktury społecznej, np. w wyniku kataklizmu) oraz wymienna ( w obrębie tej samej struktury)
Ruchliwość pozioma(w ramach tej samej grupy, np. terytorialna) i pionowa(awans społ.)
Wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa, indywidualna i zbiorowa, międzygrupowa i wewnątrzgrupowa
Klasa chłopska - 46% - transformacja położenia warstwy chłopskiej.
Cechy : - silny związek z gospodarstwem rolnym
- produkcja potrzebą rodziny - konsumpcja wewnętrzna
- oparcie na tradycji - patriarchalna struktura
- wartość - ziemia, brak związku z ekonomią
Zmiany : - profesjonalizacja rolnictwa - zaczyna byż częścią ekonomii
- ziemia już nie najważniejsza - rachunek ekonomiczny
- zmieniła się rola rodziny - młodzi do miast
- przełamano izolację polskiej wsi
- ziemia to towar i środek dla uzyskania dochodów
Robotnicy : Typy :
- tradycyjny proletariacki - etos pracy, związany z pracą - górnicy, stocznie. IDENTYFIKACJA Z PRACĄ, ZE WSPÓŁTOWARZYSZAMI, NIE Z PRACODAWCĄ
- tradycyjny uległy - zależność od pracodawcy, zakłady państwowe bez etosu pracy, podporządkowanie się pracodawcy, przyjęcie i pogodzenie się z niską pozycją, IDENTYFIKACJA Z PRACĄ I Z PRACODAWCĄ, nie ma identyfikacji ze wspóltowarzyszami
- sprywatyzowany - mogą wykonywać szereg zawodów, zadaniowy stosunek do pracy, brak identyfikacji z pracą, z pracodawcą ze współtowarzyszami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz