Rozwój społeczny i jego czynniki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój społeczny i jego czynniki-opracowanie  - strona 1 Rozwój społeczny i jego czynniki-opracowanie  - strona 2 Rozwój społeczny i jego czynniki-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

ROZWÓJ SPOŁECZNY I JEGO CZYNNIKI Terminologia:
Zmiana społeczna - w systemie społecznym narastają nowe elementy albo zanikają dotychczasowe bądź między nimi pojawiają się nowe stosunki lub słabną istniejące.
Postęp społeczny - rozwój przybliżający dany system do ideału wymagający opisu i oceny wg odpowiednich kryteriów. Regresja - zjawisko, w którym zmiany społeczne zmierzają w kierunku niekorzystnym. Rozwój - proces, w którym zmiany w określonym systemie różnicują i wzbogacają jego elementy bądź zachodzące między nimi stosunki. Marksistowska teoria rozwoju społecznego Rozwój społeczny jest wieloetapowym procesem przemian zachodzących zgodnie z prawami procesu społecznego. Marksistowska teoria wynika z założeń materializmu historycznego i obejmuje trzy procesy powstawania dialektycznych sprzeczności, które łącznie określają rozwój społeczny: wzajemne oddziaływanie człowieka i przyrody w toku pracy
między nowymi siłami wytwórczymi, a starymi stosunkami produkcji
miedzy nowymi stosunkami produkcji jako bazę ekonomiczną, a star a nadbudową.
W poszczególnych formacjach społecznych procesy te specyficznie układają się w prawidłowości historyczne zwane prawami rozwoju społecznego. Teoria formacji społecznej - charakterystyczna właściwość marksistowskiej metodologii badania rozwoju społecznego, która składa się z bazy ekonomicznej i społeczno - politycznej nadbudowy. Zasady teorii formacji społecznej: typom bazy odpowiadają typy nadbudowy, a zmianie bazy towarzyszy zmiana nadbudowy
stosunki produkcji i formy organizacji pracy ludzkiej są warunkowane przez społeczno - materialne siły wytwórcze.
przechodzeniu od jednej do drugiej formacji ekonomiczno - społecznej towarzyszy skok rewolucyjny
burżuazyjne stosunki produkcji są ostatnią antagonistyczną formacją społecznego procesu produkcji. kres kapitalizmowi kładzie nieuchronna rewolucja socjalistyczna. Czynniki rozwoju społecznego: innowacje naukowe i techniczne
dyfuzja - przenikanie kultur
Przenikanie rozwiązań z krajów cywilizacyjnie wysoko rozwiniętych do krajów o niskim poziomie rozwoju. Przybliża do siebie różnie zróżnicowane społeczeństwa. ruchy społeczne Zbiorowe dążenia i działania, spontaniczne bądź zorganizowane zmierzające do osiągnięcia nowego stanu rzeczy. Pojawia się w sytuacji masowego niezaspokojenia jakiś potrzeb.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz