Rozwój osobisty - czynniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój osobisty - czynniki - strona 1 Rozwój osobisty - czynniki - strona 2 Rozwój osobisty - czynniki - strona 3

Fragment notatki:


5. Postęp:
Pozytywna ocena rozwoju w kategoriach wartościujących prowadzi do uznania rozwoju za postęp. Przypuszczenie, że w miarę rozwoju różnych części składowych społeczeństwo się doskonali stanowi podstawową oś idei postępu, kiedyś bardzo wpływowej, obecnie raczej zapomnianej. To, co za postęp uznaje jedna zbiorowość, inna może uznać za regres
Przeświadczenie, że rozwój technologiczny stanowi zarazem postęp technologiczny jest popularne. Dostrzeżono jednak, że rozwój technologiczny opłacamy znaczną dewastacją środowiska. Rozwój da się stwierdzić w jego przebiegu przy użyciu wskaźników. Stwierdzenie postępu jest następstwem ocen, a nie wskaźników.
II. Czynniki (przyczyny) zmian i rozwoju
 Czynniki geofizyczne (środowisko naturalne)
 Czynniki somatyczne (rasa)
 Czynniki demograficzne (wzrost ludności)
 Czynniki społeczne  konflikty
 ruchy społeczne
 przywództwo (wybitne jednostki)
 Czynniki kulturowe
 kontakt kulturowy
 religia; rodzaj systemu kulturowego
 wynalazki, odkrycia i innowacje
III. Rodzaje zmian
Ze względu na źródło:
 egzogenne (wymuszenie zmiany; procesy reaktywne, adaptacja); źródła zmiany tkwią poza systemem społecznym
 endogenne (wewnętrzny mechanizm zmian); źródła zmian tkwią w systemie społecznym
Wszystkie czynniki zmian o podłożu naturalnym (geograficzne, demograficzne, rasowe) są egzogenne. Większość czynników społecznych i kulturowych to czynniki endogenne.
Zasada zmiany immanentnej Sorokina (autodeterminizm) oznacza przyjęcie każdy system społeczno-kulturowy jest głównym czynnikiem kształtującym własne losy. Wpływy środowiska zewnętrznego nie mogą zmieniać immanentnych możliwości systemu. Przyszłość systemu nie jest zdeterminowana przez czynniki zewnętrzne, lecz przez sam system
Ze względu na tempo zmian:
 ewolucyjne; efekt ukierunkowanego procesu rozwojowego
 rewolucyjne; efekt zamierzeń elit i wielkich mas ludzkich Zmiana rewolucyjna jest szybka, gwałtowna i stanowi przeobrażenie systemu społecznego jako całości. Nigdy jednak nie osiąga założonych celów, jeśli takie w ogóle istnieją. Zmiana ewolucyjna (reformatorska) jest stopniowa, umiarkowana i prowadzi do przeobrażeń części systemu społecznego, a nie całości, np. edukacji, administracji,

(…)

…, jeśli takie w ogóle istnieją. Zmiana ewolucyjna (reformatorska) jest stopniowa, umiarkowana i prowadzi do przeobrażeń części systemu społecznego, a nie całości, np. edukacji, administracji, emerytur itp.
Ze względu na sposób wprowadzania:
 żywiołowe (spontaniczne)
 planowe (racjonalne)
Legislacja Unii Europejskiej to przykład planowo zorganizowanych racjonalnych projektów zmian. Powstawanie instytucji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz