Rozwój nauki o żywieniu człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój nauki o żywieniu człowieka - strona 1

Fragment notatki:

Rozwój nauki o żywieniu człowieka Wykaz zagadnień 1. Uwarunkowania środowiskowe dla życia i rozwoju człowieka.
2. Nauka o żywieniu, o żywności i zdrowiu jako wypadkowa rozwoju innych dyscyplin naukowych.
3. Rozwój cywilizacji i wzrost potrzeb żywnościowych w wyniku zmian demograficznych (uprawa zbóż, hodowla, masowa produkcja żywności).
4. Aktualne problemy żywieniowe świata i Polski.
5. Znaczenie nauki o żywieniu w aspekcie promocji zdrowia.
Wstęp Odżywianie człowieka jest jednym z podstawowych warunków jego życia, rozwoju, zdrowia i sprawności fizycznej, źródłem satysfakcji z zaspokajania potrzeb socjalnych i hedonistycznych. Zdobywanie żywności, jej produkcja oraz konsumpcja były zawsze najważniejszym zajęciem i zadaniem ludzkości. Życie człowieka jest uwarunkowane przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, przy czym wśród tych drugich najbardziej zmienna była na przestrzeni dziejów żywność i sposób odżywiania się.
Funkcje żywienia:
Fizjologiczna - dostarczanie niezbędnych składników odżywczych dla życia organizmu,
Hedonistyczna - dostarczanie przyjemności poprzez jedzenie,
Społeczna - wyraz prestiżu i pozycji społecznej,
Kulturowa - wzorce żywieniowe w danej kulturze - produkt jadany w jednej, może być niejadany w innej.
Historia odżywiania się ludności na przestrzeni dziejów era zbieractwa - przełom pliocenu i pleistocenu (3 mln lat temu), praczłowiek odżywiał się głównie pokarmem pochodzenia roślinnego, braki zaspokajał jajami ptaków, gadów i owady, był wszystkożerny.
era łowiectwa - początek dała wczesnopleistoceńska grupa Naczelnych - Australopithecinae ( 3-1,5mln lat temu).
era ognia - umiejętność tę nabyły plemiona 400 tys. lat temu, kiedy Homo erectus rozszerzył swój obszar na klimat umiarkowany.
Regularne wykorzystywanie ognia nastąpiło dopiero w Górnym Paleolicie. Upowszechnienie ognia (40 tys. lat temu), zaowocowało przemianą plemion łowców i zbieraczy w rolników i hodowców. Prymitywne formy uprawy ziemi i hodowli zwierząt sięgają 10 tyś. lat temu (głównie pszenica, kukurydza i ryż). Epoka rolniczo-hodowlana objęła cały starożytny świat i dotrwała w postaci niezmienionej aż do XVIII wieku. Wkroczenie ludzkości na drogę industrializacji w XVIII, zaowocowało nowymi metodami agrotechniki, mechanizacji, chemizacji, biotechnologii. Rozwinęło się przetwórstwo i metody przechowywania.
Sposób odżywiania na ziemiach polskich
W okresie neolitu najczęściej pojawia się jęczmień i pszenica, a z roślin motylkowych groch i bób. W znaleziskach z okresu klasztackiego pojawia się owies i wyka siewna. W czasach celtyckich i rzymskich przeważająca część obszarów dorzecza Wisły i Sanu pokryta była lasami, a w odżywaniu ludności znaczącą rolę odgrywały dziko rosnące rośliny. Hodowano kozy owce i świnie, łowiono ryby, zbierano miód. Jadło gotowano w glinianych garnkach, stosując polewki zwane bryją czyli rodzajem zacierki, do tego dodawano mleko i tłuszcz. Znano również podpłomyki i placki, które stanowiły pierwsze pieczywo zbożowe. Polanie również umieli otrzymywać śmietanę, twaróg i masło. Mięsa gotowano, pieczono, suszono lub wędzono. Było piwo (postrzyżyny Ziemowita).


(…)

… zwane bryją czyli rodzajem zacierki, do tego dodawano mleko i tłuszcz. Znano również podpłomyki i placki, które stanowiły pierwsze pieczywo zbożowe. Polanie również umieli otrzymywać śmietanę, twaróg i masło. Mięsa gotowano, pieczono, suszono lub wędzono. Było piwo (postrzyżyny Ziemowita).
Rozwój wiedzy
Zręby wiedzy o żywieniu sięgają do początków medycyny i dietetyki. Dzięki papirusom Ebersa, wiadomo, że w XV w p.n.e. Egipcjanie wyróżniali niektóre pokarmy jako szczególnie wartościowe i lecznicze, dostrzegając związek między objadaniem się a niestrawnością i występowaniem chorób.
W starożytnej Grecji o żywności traktowali:
Asklepiades,
Arystoteles,
Empedokles,
Pitagoras,
Hipokrates „ojciec medycyny” (460-359 r.p.n.e.) „Zdrowa dieta daje skutki tylko w powiązaniu z normalnym trybem życia, a ludzie…
… Zalecenia żywieniowe dla różnych grup ludności i planowanie jadłospisów
Żywienie w różnych warunkach środowiskowych
Żywienie niekonwencjonalne
Wpływ czynników psychologicznych na zachowania żywieniowe
Rola czynników społecznych i kulturowych w żywieniu
Podstawy żywienia człowieka obejmują wiadomości o:
Żywności (rodzaj, skład chemiczny, dostępność, wartość odżywcza i jakość zdrowotna, sposoby pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania);
Organizmie (możliwość trawienia i przyswajania składników pożywienia, ich oddziaływanie i rola żywieniowa, objawy niedoboru i nadmiaru, zapotrzebowanie w różnych stanach i okresach życia;
Racjonalizmie żywienia (planowanie posiłków z zastosowaniem norm żywienia oraz tabel wartości odżywczej produktów spożywczych z uwzględnieniem uwarunkowań genetycznych, społecznych…
… organoleptycznych, wzbogacenia wartości odżywczej, przedłużenia okresu trwałości czy zapewnienia prawidłowego procesu technologicznego.
Zanieczyszczenie - substancja obca, która przeniknęła do środka spożywczego w sposób niezamierzony wskutek niewłaściwego postępowania w toku jego produkcji lub obrotu, względnie jako następstwo skażenia środowiska.
Jakość zespół cech, które wpływają na zdolność środka spożywczego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz