Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości - wykład - Most Cezara

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości - wykład  - Most Cezara - strona 1 Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości - wykład  - Most Cezara - strona 2 Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości - wykład  - Most Cezara - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości cz 2
Most Cezara przez Ren jest najbardziej znany spośród zbudowanych przez Rzymian mostów drewnianych. Wybudowano go w 59 (55?) r. p.n.e. przez wojska Cezara ścigającego Germanów. Most zbudowano w ciągu 10 dni od chwili zgroma­dzenia materiałów. Na rys. 2.6 pokazano rekonstrukcję tego mostu. Miał on 400 m długości i 12 m szerokości, długość przęseł wynosiła 8 h- 10 m.
Sto pięćdziesiąt lat po moście Juliusza Cezara, dokładnie w 103 r. n.e., na rozkaz cesarza Marcusa Ulipusa Trajana, na granicach imperium rzymskiego, na kilometrowej przeszkodzie, którą stanowił Dunaj, doradca cesarza - Apollodo- ros zbudował most (rys. 2.7). W ówczesnych warunkach można go było nazwać gigantem. Ustrój niosący mostu stanowiły łuki drewniane, połączone promieni­stymi tężnikami i usztywnione belkami kratowymi dwuzastrzałowymi. Natomiast podpory wykonano z kamienia. Most składał się z 21 przęseł o rozpiętości 36 m każde. Fundamenty podpór o szerokości dochodzącej do 18 m ustawiano na ska­le przy głębokości wody do 6 m. Rozpór przejmowały podpory, które dzięki swo­jej masywności nie doznały uszkodzeń. Rozszyfrowanie roli elementów, które w efekcie okazały się poręczami, sprawiło kłopot wielu badaczom. Niektórzy po­traktowali ją jako element niosący o znaczącym współdziałaniu. Informacje na temat tej konstrukcji można odczytać z płaskorzeźb na kolumnie Trajana na Fo­rum Romanum w Rzymie. W wyniku badań archeologicznych obiektów pochodzących z pierwszego ty­siąclecia naszej ery, odkryto w wielu miejscach Europy resztki mostów drewnia­nych na palach, które niekiedy pozwalają na odtworzenie konstrukcji tych obiektów.
Mosty z X i XI wieku były najczęściej mostami leżajowymi, o prostej konstruk­cji. Trudno określić daty ich powstania, gdyż nie dotrwały do naszych czasów.
Ibrahim ibn Jakub podróżując po Europie Środkowej w X wieku wspomina o bardzo długim moście znajdującym się na terenie dzisiejszej - wówczas słowiań­skiej - Meklemburgii. Badania archeologiczne w pełni potwierdziły jego relacje. Na jeziorze na północ od Berlina, na terenach dawnych Słowian Połabskich, po­wstał z lądem stałym. Był to most imponującej długości 750 m (900 m) i szerokości około 3 m, który częściowo przechodził nad wodą, a częściowo po gruncie bagnistym, na którym usypano groblę na ruszcie z pni brzozowych. Całkowita długość tak umoc­nionego przejścia wynosiła 2,5 km (rys. 2.9) [19], [106].
Pomost z obu stron podtrzymywały po dwa pale dębowe długości 4,5 m wbite w odstępach co 2 m. Pale wewnętrzne wbijano pionowo, zewnętrzne ukośnie. Na pale nasadzano oczepy z prostokątnymi otworami, a na nich układano belki po­dłużne przykryte poprzecznymi balami dębowymi. Były one przymocowane 30 cm dębowymi kołkami do dwóch belek krawędziowych biegnących wzdłuż obu stron pomostu. Podobne rozwiązania konstrukcyjne odkryto na Ostrowie Lednickim k/Gniezna [60].most Teterów (rys. 2.8), łączący gród

(…)

….
Drewniane bale obrabiano siekierami, a z braku żelaznych gwoździ i klamer łączono je za pomocą czopów drewnianych, co wymagało już pewnej biegłości cie­sielskiej.
Średniowieczne mostki drewniane świadczą o rozwijających się w ciągu wie­ków umiejętnościach i smaku artystycznym swoich twórców, którzy poza wymyśl­nym sposobem łączenia poszczególnych elementów, wprowadzali jako urozmaice­nie starannie…
… wytrzymałość konstrukcji nośnej. Wymaga to wynoszenia podpór ponad poziom wody albo podwieszenia jezdni na wieszakach. System taki był często stosowany w średniowieczu.
Pokonywanie przeszkód większych szerokości uzyskiwano przez wprowadze­nie sprężystych podparć za pośrednictwem rozpór i zastrzałów z wieszakami. Kro­kiem w tym kierunku były także pierwsze kratownice stosowane najpierw do budo­wy poręczy…
… przęsła mostu Cezara. W przeciwieństwie natomiast do tamtego, tu pojawiają się izbice w celu rozbijania kry i dodatkowo jedno przęsło zwodzone ze względu na potrzeby żeglugi.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz