rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - strona 1

Fragment notatki:

wzór umowy

............................................. .............................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data)
............................................. (numer REGON-EKD) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM*
Pan (Pani) ........................................................................... ........................................................................... (imię i nazwisko) Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu ............................. z zachowaniem ................................................................................ okresu wypowiedzenia, który (wskazać długość okresu wypowiedzenia)
upłynie w dniu ................................................................ .
Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ..................................................................................................................................................... .
(siedziba sądu)
Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą**........................................................................... ..................................................................................................................................................... .
(siedziba komisji)
........................................................... (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) .........................................................
(potwierdzenie odbioru przez pracownika - data i podpis) * dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
** dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz