rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - strona 1

Fragment notatki:

Wzór: rozwiązanie umowy o pracę.

............................................. .............................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data)
............................................. (numer REGON-EKD) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA
Pan (Pani) ........................................................................... ........................................................................... (imię i nazwisko) Z dniem ............................................. rozwiązuję z Panem (Panią) bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu .................................................... z powodu ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(wskazać przyczynę i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę)
Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ..................................................................................................................................................... .
(siedziba sądu)
Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą*............................................................................. ..................................................................................................................................................... .
(siedziba komisji)
........................................................... (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) .........................................................
(potwierdzenie odbioru przez pracownika - data i podpis) * dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz