Rozpuszczalniki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpuszczalniki-opracowanie - strona 1 Rozpuszczalniki-opracowanie - strona 2 Rozpuszczalniki-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ROZPUSZCZALNIKI:
wysoka lotność przedostanie się do ustroju przez układ oddechowy również drogą wchłaniania jest skóra;
wywierają działanie depresyjne na OUN, oszołomienie, euforia, splątanie umysłu, utrata przytomności, drgawki, porażenia, śmierć. Odpowiedzialne za depresję jest fizyczne oddziaływanie pomiędzy układem nerwowym a rozpuszczalnikiem. Równo-molowe stężenia rozpuszczalnika - efekt zatrucia identyczny.
zróżnicowana toksyczność:
benzen - uszkadza układ krwiotwórczy;
metanol - uszkadza wzrok;
węglowodory alifatyczne (heksan) - neurotoksyczne.
Decyduje kierunek biotransformacji poszczególnych rozpuszczalników.
Metanol
Źródła narażenia:
środek zapobiegaj ący zamarzaniu;
rozpuszczalniki lakierów i politury;
przemysł chemiczny;
skażenie etanolu;
używka.
Po wchłonięciu się (droga oddechowa, pokarmowa), rozmieszczaj ą się w ustroju, w narządach najlepiej ukrwionych. Działanie depresyjne na OUN - działa narkotycznie (metabolity metanolu).
BIOTRANSFORMACJA
ADH AD OH Y202
CH3OH — HCHO HCOOH — C02 + HD
HCOOH - kwasica, narażenie równowagi, najbardziej toksycznym jest aldehyd mrówkowy - niszczy komórki i tkanki, duże powinowactwo do nerwu wzrokowego, uszkodzenie wzroku.
Toksyczność:
metanol - działanie toksyczne;
metabolity:
kwasica metaboliczna;
zmiany zwyrodnieniowe narządów miąższowych;
zmiany zwyrodnieniowe narządu wzroku.
NDS w środowisku pracy: 100mg/cm3.
Dawka śmiertelna dla człowieka: 100cm3.
Fazy zatrucia metanolem:
narkotykowe - podobne jak w zatruciach etanolem;
kwasica - związana z narastaj ącą kwasicą metaboliczną;
z uszkodzeniem OUN - rozdwojenie motoryczne, uszkodzenie wzroku.
Esperal - powoduje zablokowanie biotransformacji alkoholu, aldehyd octowy nie przechodzi w kwas octowy. Naprowadzenie CH3CHO powoduje objawy zatrucia, mocno nasilone.
Glikol etylenowy
Szeroko stosowany jako rozpuszczalnik w przemyśle włókien sztucznych, drukarskim, dodawany do chłodnic samochodowych w mieszaninach niezamarzających. Jest mniej lotny od EtOH, gęsty.
BIOTRANSFORMACJA GLIKOLU ETYLENOWEGO
Kwas szczawiowy powoduje poważne uszkodzenie nerek - kanalików nerkowych. Działa narkotycznie na OUN; ma powinowactwo do jonów Ca+ - wyłapuje.
Objawy tężyczki - skurcze mięśni związane z niedoborem wapnia.
Toksyczność:
glikol
metabolity
- działanie narkotyczne na OUN
zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz