Różnice inwentaryzacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnice inwentaryzacyjne - strona 1 Różnice inwentaryzacyjne - strona 2

Fragment notatki:

*Różnice inwentaryzacyjne - Niedobory, Szkody, Nadwyżki
*Niedobory i nadwyżki ustala się: - ilościowo i wartościowo - wartościowo.
*Ilościowo i wartościowo dotyczy rzeczowych składników majątku (środków trwałych, towarów, materiałów i opakowań), jeżeli ich ewidencja w księgach rachunkowych jest prowadzona wartościowo i w jednostkach naturalnych.
*Wartościowo dotyczy gotówki, papierów wartościowych, towarów i opakowań w placówkach handlu detalicznego, jeżeli ich ewidencja w księgach rachunkowych prowadzona jest wartościowo. *Niedobory - Ujemne różnice ilościowe i wartościowe ujawnione w drodze porównywania stanu rzeczywistego ze stanem księgowym. Stan rzeczywisty Stan księgowy Powstają podczas:
- transportu, magazynowania, użytkowania, produkcji.
*Niedobory - ubytki naturalne - niedobory i szkody niezawinione- niedobory i szkody zawinione.
*Ubytki naturalne - To nie dające się się uniknąć zmniejszenia ilości składnika mieszczące się w granicach norm ubytków naturalnych, powstałe w wyniku takich procesów fizykochemicznych, takich jak wysychanie, ulatnianie, parowanie.
*Niedobory i szkody niezawinione
 Powstają z przyczyn niezależnych od osób materialnie odpowiedzialnych:
- ubytki przekraczające normy niezawinione np. powstałe w wyniku złego pakowania,
- w wyniku niedokładności urządzeń pomiarowych,
- zdarzenia losowe (pożar, kradzież).
*Niedobory i szkody zawinione
 Powstają z winy osób materialnie odpowiedzialnych lub innych osób, w wyniku:
- niedbalstwa, - nadużyć, - naruszenia przepisów.
- Niedobory bezsporne - osoba winna wyraża zgodę na ich pokrycie.
- Niedobory sporne - osoba winna nie wyraża zgody na ich pokrycie:
@ niedobory dochodzone na drodze postępowania sądowego,
@ niedobory niedochodzone.
*Nadwyżki Powstają w wyniku:
- niedokładności urządzeń pomiarowych mieszczące się w granicach dopuszczalnego błędu, - błędów w dokumentacji, - pomyłkowej zamiany podobnych składników.
*Kompensata niedoborów z nadwyżkami
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz