Rozmieszczenie opadowa w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozmieszczenie opadowa w Polsce - strona 1 Rozmieszczenie opadowa w Polsce - strona 2

Fragment notatki:


ROZMIESZCZENIE OPADÓW W POLSCE (1961-1990) Przeważająca część opadów w Polsce uwarunkowana jest obecnością wiatrów o kierunkach SW, W, NW. O wysokości opadów decyduje wzniesienie i rzeźba terenu oraz ekspozycja w stosunku do wiatrów deszczonośnych.(A. Schmuck)
Najniższe opady występują na nizinach Wielkopolskiej i Mazowieckiej. Średnie roczne sumy opadów nie przekraczają tuta 550 mm. Przyczyną jest specyficzne położenie na zapleczu Pojezierza Pomorskiego w stosunku do północno-zachodniego kierunku napływu mas powietrza, które przynoszą największą część opadów atmosferycznych. Ubóstwo opadów wiąże się również z bardzo małą lesistością. Takie małe sumy opadów stały się także do wyrażania poglądu o stepowieniu Niziny Wielkopolskiej.(A. Woś)
Na pojezierzach Pomorskim i Mazurskim opady atmosferyczne wynoszą ponad 550 mm, a na niektórych obszarach przekraczają nawet 700 mm. Wyższe sumy opadów wynikają z wysokości nad poziomem morza, co powoduje, że tereny wzniesione powyżej 200 m n.p.m. eksponowane są na masy powietrza z kierunku NW, które sprzyjają występowaniu obfitych opadów. (A. Woś)Tereny, które w tym regionie położone są niżej niż 200 m n.p.m. np. Żuławy Wiślane leżą w cieniu opadowym co skutkuje mniejszą sumą rocznych opadów. Na terenach leżących na południe od nizin Środkowopolskich obserwuje się wzrost opadów atmosferycznych. Ilość opadów waha się od 550 do 700 mm. W regionie tym widoczny jest wpływ wyniesienia terenu na ilość opadów. Na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej notuje się wyższe opady(ponad 600 mm) niż w dolinie Wisły( poniżej 600 mm). Wyżyna Lubelska również wykazuje zróżnicowanie w wysokości opadów pod względem wyniesienia. Na Polesiu Lubelskim odnotowuje się mniejsze sumy średnich rocznych opadów niż na Roztoczu.
Największe średnie sumy opadów w Polsce występują w Karpatach i Sudetach. Na tych obszarach zaznacza się zależność rocznych sum opadów od rzeźby terenu i jego wzniesienia nad poziomem morza. Największymi rocznymi sumami opadów odznaczają się zachodnie i północno-zachodnie stoki Karpat, gdyż w tej części spiętrzają się wilgotne masy powietrza polarno-morskiego.
W kotlinach Sądeckiej, Nowotarskiej opady roczne są o kilkaset milimetrów mniejsze niż na stokach dowietrznych położonych na tych samych wysokościach, co kotliny, dlatego do tych kotlin odnosi się pojecie cienia opadowego. W Kotlinie Sądeckiej opady kształtują się poniżej 700 mm, w Dołach Jasielsko-Sanockich roczna suma opadów nie przekracza 750 mm.
W Sudetach najwięcej opadów notuje się w zachodniej części.(A. Woś) Podobnie jak w Karpatach Kotlina Jeleniogórska i Kotlina Kłodzka znajdują się w cieniu opadowym. Rozkład opadów atmosferycznych w poszczególnych porach roku .


(…)

…, w rejonie Łysogór, na Wyżynie Śląskiej, Przedgórzu Sudeckim i Pogórzu Karpackim opady wynoszą co najmniej 100 mm. W Tatrach i Karkonoszach ponad 200 mm.
LATO Opady w tym czasie najniższe są w pasie nizin nadmorskich. W Świnoujściu, nad Zatoką Gdańską i Pobrzeżu Kaszubskim nie przekraczają 120 mm. Na Wyżynie Śląskiej i terenach podgórskich opady przekraczają 200 mm, w najwyższych partiach Tatr osiągają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz