Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej- opracowanie - strona 1 Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej- opracowanie - strona 2 Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wydziały działalności pomocniczej
Wydziały wyodrębnione w strukturze organizacyjnej oraz w strukturze rachunkowości
Powołane są do świadczenia usług, głównie o charakterze pomocniczym na rzecz innych komórek organizacyjnych jednostki (wydziałów podstawowych, zaopatrzenia, zbytu, innych wydziałów pomocniczych)
Mogą świadczyć swoje usługi odbiorcom zewnętrznym (o ile pozwala na to zdolność wytwórcza tych wydziałów)
Przykłady wydziałów pomocniczych:
Wydziały transportowe
Wydziały energetyczne
Wydziały remontowe
Wytwórnie narzędzi, przyrządów
Ośrodki przetwarzania danych
Wydziały świadczące usługi socjalno-bytowe
Księgowe wyodrębnienie danej komórki jako wydziału pomocniczego powinno zależeć od:
Możliwości określenia ilości i kierunku świadczeń wykonywanych przez daną komórkę, tj. możliwości pomiaru świadczeń i identyfikacji odbiorców
Ilości odbiorców świadczeń
Wysokości i stabilności kosztów wydziału w różnych okresach
Odbiorcy świadczeń
Wewnętrzni:
Komórki jednostki inne niż wydziały pomocnicze:
Wydziały produkcyjne, dział zaopatrzenia, zbytu
Inne wydziały pomocnicze
Świadczenia wzajemne
Zewnętrzni:
Sprzedaż
Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej.
Wymagana jest znajomość następujących wielkości:
Sumy poniesionych kosztów przez dany wydział pomocniczy
Ilości usług świadczonych przez dany wydział pomocniczy
Ilości i kierunku przekazanych świadczeń (poszczególnym odbiorcom)
Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej polega na podzieleniu kosztów poniesionych przez dany wydział przez ilość świadczeń wykonanych w wydziale  jednostkowy koszt świadczenia albo stawka świadczenia (rzeczywista)
Na podstawie kosztu jednostkowego (stawki) oraz ilości świadczeń przekazanych poszczególnym odbiorcom ustala się kwoty kosztów, jakimi należy obciążyć poszczególnych odbiorców
Metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej
1. Zastosowanie stawki rzeczywistej
a. przyjmując odpowiednią kolejność rozliczeń, tj. zaczynając od rozliczania tego wydziału pomocniczego, który nie odbierał świadczeń wzajemnych (który ma komplet kosztów)
b. rozwiązując odpowiedni układ równań, gdzie niewiadomymi są jednostkowe koszty wytworzenia świadczeń poszczególnych wydziałów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz