Rozkład temperatury na długości rurociągu podmorskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozkład temperatury na długości rurociągu podmorskiego - strona 1 Rozkład temperatury na długości rurociągu podmorskiego - strona 2 Rozkład temperatury na długości rurociągu podmorskiego - strona 3

Fragment notatki:

Temat ćwiczeń to: Rozkład temperatury na długości rurociągu podmorskiego. Materiał zawiera szereg potrzebnych wzorów do obliczeń takich parametrów jak: Rozkład temperatury na długości rurociągu podmorskiego, Dla rurociągu z izolacją termiczną i otuliną betonowo – balastującą - Wyznaczenie wypadkowego współczynnika przenikania ciepła, Obliczenie temperatury dla wybranych punktów na długości rurociągu- wszelkie obliczenia są wykonane dla stali i betonu. Materiał zawiera także wykres rozpatrujący dwa przypadki tj: stal+beton oraz stal+izolacja+beton.

Joanna Kasprzyk                                                                                                                                   str. 1   
Rozkład temperatury na długości rurociągu podmorskiego 
 
 1.  Dane wyjściowe: 
ܮ௥ ൌ 100 ሾ݇݉ሿ ൌ 100 000 ሾ݉ሿ  
– projektowana długość rurociągu 
ܦ௥௭ ൌ 0,8636 ሾ݉ሿ    
 
– średnica zewnętrzna rurociągu 
ܦ௥௪ ൌ 0,8271 ሾ݉ሿ    
 
– średnica wewnętrzna rurociągu 
ߜ௧ ൌ 0,05 ሾ݉ሿ  
 
 
– grubość warstwy termoizolacyjnej 
ߜ௕ ൌ 0,20 ሾ݉ሿ  
 
 
– grubość warstwy otuliny betonowo - balastującej 
ܳ ൌ 5000ሾ ݉ଷ/݄ሿ    
 
– natęŜenie objętościowe przesyłanego medium  
ܵ ൌ 0,85  
 
 
 
– gęstość względna 
ܶ௚ ൌ 4 ሾԨሿ ൌ 277 ሾܭሿ 
 
– temperatura otoczenia 
ܶଵ ൌ 70 ሾԨሿ ൌ 343 ሾܭሿ  
 
– temperatura wlotowa medium 
ܿ௣ ൌ 1,98  ቂ ௞௃ ቃ ൌ 1980  ቂ ௃ ቃ
௞௚·௄
௞௚·௄   
– ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu 
 Ze względu na charakter przesyłanego medium (ropa naftowa) moŜna pominąć zjawisko Joul’a – 
Thomsona. Stąd ܬ௟ ൌ 0  ቂ௄ቃ
௠  2.  Analiza temperatury na długości rurociągu: 2.1.  Dla rurociągu z otuliną betonowo – balastującą:  a)  Wyznaczenie wypadkowego współczynnika przenikania ciepła: 
ࣅ ൌ
 ൤

࢓૛ · ࡷ൨ 
࢙࢝ · ࢒࢔ ቀ ࢘ࢠ
࢘ ቁ

Gdzie: 
ݎ௪௦ ൌ 0,4136 ݉ – promień porównawczy rurociągu 
ݎ௪௥ ൌ 0,4136 ݉ – promień wewnętrzny rurociągu 
ݎ௭௥ ൌ 0,4318 ݉ – promień zewnętrzny rurociągu 
ݎ௪௕ ൌ 0,4318 ݉ – promień wewnętrzny otuliny betonowej 
ݎ௭௕ ൌ 0,6318 ݉ – promień zewnętrzny otuliny betonowej 
ߣ௖ – przenikalność cieplna właściwa poszczególnych materiałów: 
 Dla stali : 
ܹ
λୱୡ ൌ 46,60 ൤݉ · ܭ൨ 
Dla betonu: 
ܹ
λୠୡ ൌ 1,73 ൤݉ · ܭ൨ 
 
 Joanna Kasprzyk                                                                                                                                   str. 2   
Rozkład temperatury na długości rurociągu podmorskiego 
 
 
Czyli po podstawieniu otrzymujemy:  
Dla stali:  
ࢁࣅ ൌ
ସ଺,଺଴
ൌ ૛૟૚૟, ૜ૠ  ቂ ࢃ ቃ
଴,ସଵଷ଺·௟௡ቀబ,రయభఴ
࢓૛·ࡷ  
బ,రభయలቁ
Dla betonu:   ࢁࣅ ൌ
ଵ,଻ଷ
ൌ ૚૙, ૢૢ  ቂ ࢃ ቃ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz