Równowagi pH w układach buforowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowagi pH w układach buforowych - omówienie - strona 1 Równowagi pH w układach buforowych - omówienie - strona 2 Równowagi pH w układach buforowych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Grupa 34 Zespół 2
Ćwiczenie nr 7
Data:
29.11.01
Janusz Budzowski
Robert Wołoszyn
Marek Budziaszek
Łukasz Krężel
Temat: Równowagi pH w układach buforowych. Ocena :
Wstęp teoretyczny.
Stała dysocjacji jednozasadowego słabego kwasu RH równa jest:
Jeżeli do roztworu dodamy określoną ilość soli tego kwasu, która ulega całkowitej dysocjacji to spełnione jest równanie:
gdzie:
Ckw - stężenie słabego kwasu,
CS - stężenie soli.
Korzystając z warunku elektroobojętności r-ru, iloczynu jonowego wody J i powyższego równania można wyprowadzić następujące wyrażenia:
Podstawiając te stężenia do wzoru na stałą dysocjacji i upraszczając otrzymane wyrażenia, gdy Ckw i CS CH+ i COH- otrzymujemy równanie:
Zadania do wykonania.
Wyznaczyć stałą dysocjacji słabego kwasu w roztworze buforowym.
Wyznaczyć pojemność buforową sporządzonych r-rów.
Wykonanie ćwiczenia.
Po przygotowaniu aparatu pomiarowego zgodnie z instrukcją obsługi stanowiska i sporządzeniu 12 roztworów buforowych o składzie zadanym przez prowadzącego, przystępujemy do pomiaru pH. Najpierw mierzymy pH buforu, a następnie po dodaniu 0.5 cm3 HCl o stężeniu 0.1 [mol/dm3].
Obliczenia i pomiary.
T = 293 [K]
Vr-ru = 40 [cm3]
CHCl = 0.1 [mol/dm3]
Nr
r-ru
Stos. obj. kwasu / soli
pH r-ru
pH r-ru
po dod. HCl
ΔpH
CS / Ckw K
CH3COOH
CH3COONa
1
0.5
9.5
6.14
5.95
0.19
19
1.37 ⋅ 10-5 2
1
9
5.83
5.71
0.12
9
1.33 ⋅ 10-5 3
2
8
5.43
5.37
0.06
4
1.49 ⋅ 10-5 4
3
7
5.22
5.17
0.05
2.3
1.41 ⋅ 10-5 5
4
6
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz