Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia - wykład - strona 1 Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia - wykład - strona 2 Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ROSZCZENIE O ZWROT NIENALEŻNEGO ŚWIADCZENIA.
To szczegolna postać bezpodstawnego wzb., do ktorego dochodzi przez działanie samego
zubożonego, ktore przybiera postać spełnienia świadczenia, przy jednoczesnym braku
podstawy prawnej dla spełnienia tego świadczenia.
Art. 410. § 1. przez odesłanie przyznaje roszczenie o zwrot - tzw. kondykcja (condictio)
Art. 410. § 1. Przepisy artykułów poprzedzających stosuje
się w szczególności do świadczenia nienależnego.
§ 2. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił,
nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany
względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa
świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie
został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna
zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się
ważna po spełnieniu świadczenia.
Wyrożnia się 4 przypadki, gdy powstaje obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia - 410. § 2.
1) 1) condictio indebiti: „ten kto świadczenie spełnił, nie był w ogole zobowiązany lub
nie był zobowiązany względem osoby, ktorej świadczył” - a zatem gdy zob. w ogole
nie istniało (dłużnik spełnia św. nie temu wierzycielowi co trzeba), albo istniało ale już
wygasło (powtorna zapłata), ktoś działa z mylnym wyobrażeniem, że zobowiązanie
istnieje.
2) 2) condictio causa finita: „jeżeli podstawa świadczenia odpadła” - w chwili
spełnienia świadczenia istniała jego podstawa prawna, potem jednak odpadła np. ktoś,
po tym jak spełnił świadczenie z umowy, uchylił się od skutkow oświadczenia
złożonego pod wpływem groźby; strona umowy uprawniona do odstąpienia, odstąpiła
od niej. Świadczenie należne stało się nienależne.
3) 3) condictio causa data causa non secuta: „jeżeli zamierzony cel świadczenia nie
został osiągnięty”, mimo że causa istniała - np. darowizna na poczet przyszłego
małżeństwa, a do zawarcia małżeństwa nie dochodzi; ktoś wystąpił z ofertą i od razu
spełnia świadczenie, a adresat oferty odmawia zawarcia umowy, to świadczenie od
oferenta jest nienależne bo jest w określonym celu (data), ale do umowy nie dochodzi
(non secuta) i cel nie osiągnięty; zamierzony cel musi być uzgodniony przez obie
strony.
4) 4) condictio sine causa: „jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była
nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia” - nie było podstawy, bo nie
powstało zobowiązanie. Druga część zdania wiąże się z tym, że niektore umowy mogą ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz