Roszczenia-opracowanie pytań

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roszczenia-opracowanie pytań - strona 1 Roszczenia-opracowanie pytań - strona 2

Fragment notatki:

Znaczenie prawne przedawnienia roszczeń (pojęcie, przykładowe terminy - przedawnienie w umowach przewozu, przedawnienie mandatów policyjnych i przedawnienie w świadczeniach okresowych)
Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik, poręczyciel lub gwarant mogą odmówić zapłaty. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani wydłużane w umowie. W polskim prawie generalną zasadą jest, iż termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej-wynosi trzy lata. Są to generalne zasady od których istnieją liczne wyjątki
Przewóz : 1 rok
Mandat : 3 lata
Świadczenia okresowe : 3 lata
Pojęcie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny
śmierć,
uszczerbek na zdrowiu,
szkoda materialna o równowartości równej lub większej niż 500 EURO Rodzaje rzeczy, które można uznać za produkty niebezpieczne
Podmioty, odpowiedzialne za szkodę spowodowaną produktem niebezpiecznym
wytwórca produktu finalnego,
wytwórca surowca, materiału i części składowej produktu,
ten, kto umieszcza na produkcie swoją nazwę, znak towarowy lub inne oznaczenie odróżniające dany produkt od innych,
importer,
ten, kto w ramach swojej działalności gospodarczej zbywa produkt niebezpieczny.
Podmioty poszkodowane produktem niebezpiecznym
Terminy dochodzenia roszczeń z tytułu szkody spowodowanej produktem niebezpiecznym
3 lata - walka o odszkodowanie
10 lat odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz