Rola społeczna ucznia i nauczyciela - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola społeczna ucznia i nauczyciela - omówienie  - strona 1 Rola społeczna ucznia i nauczyciela - omówienie  - strona 2 Rola społeczna ucznia i nauczyciela - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Rola społeczna nauczyciela. Rola społeczna ucznia i studenta. Władza i przywództwo.
1.Badania (przeprowadzone przez uczniów)
Wyodrębnił 9 modułów:
Spóźnienia w rozpoczęciu lekcji
Dyscyplinowanie klasy
Utrwalanie materiału
Wprowadzenie nowego materiału
Ćwiczenie umiejętności
Kontrola i ocena
Praca pozorna (puste części lekcji)
Przedłużenie lekcji kosztem przerw
Obserwator ocenił później poszczególne moduły pod względem pożytku dla rozwoju wychowawczego
i intelektualnego klasy:
Spóźnienia (5 min.)
Dyscyplinowanie klasy (od 7-10min.)
Praca pozorna średnio 6,3min. każdej lekcji
Mało czasu poświęconego na ćwiczenia
12 lekcji na 100 zostało zorganizowanych jak należy.
 Te fakty i hipotezy można oprzeć na teorii rozwoju tożsamości Kohlberga – Habermasa – nie
przestrzeganie zasad i ról społecznych, kierowanie się dążeniem do unikania przykrości, a
maksymalizowanie przyjemności
 Teoria anomii, jako kryzysu tożsamości systemu i jednostek - zanika przestrzeganie zasad,
samokontrola, nie przestrzeganie obowiązujących norm, kryzys.
2. Władza i autorytet
Władza:
W skali makro – centralny aspekt polityczny stosunków międzynarodowych, relacji gospodarczych
między państwami.
W skali mikro – realizuje się w najprostszych kontaktach międzyludzkich np. państwa nad
obywatelami, położonych nad podwładnymi itd.
Jest odmianą nierówności społecznych (gradacyjnych, jak i dychotonicznych).
Jest efektem/źródłem przywilejów majątkowych.
Wg. Amerykańskiego socjologa Peter Blau twierdził, że władza rodzi się zawsze z nierównorzędnych,
nierównoważnych, pozbawionych wzajemności asymetrycznych relacji międzyludzkich.
Posiadający władzę dba o nią i próbuje umocnić przez:
 Monopol na własne dobra czy usługi
1
 Wzmaganie absolutnej niezbędności oferowanych dóbr
 Uczyć się rezygnacji z dóbr
Wg. Maxa Webera – WŁADZA to taka relacja miedzy jednostkami, w której istnieje
prawdopodobieństwo, że jedna z nich przeprowadzi swoją rolę, nawet mimo oporu drugiej.
„Zdolność narzucania swojej woli” – wg. Mertona
„Kontrola nad działaniami innych” – wg. Parsonsa
Władza ze względu na, np.:
1. Wpływ osobisty (jako konkretna cech osobowości)
Z przyzwoleniem i akceptacja drugiej osoby – uznanie autorytetu osobistego pierwszej osoby.
2. Siłę fizyczną (przemoc), przemoc strachu, przemoc bezpośrednia(bandyty nad przechodniem).
Forma pozbawiona autorytetu.
Asymetryczne stosunku społeczne:
Władza, przez piastowanie jakiegoś stanowiska, posiadanie statusu, pozycji społecznej, np. policjant –
autorytet pozycji(statusu).
Władza jest ograniczona podmiotowo – kompetencje podmiotowe (rodzic ma władzę tylko nad swoimi
dziećmi).
3 formy legitymizacji władzy wg. Webera:
1 – legalna – związana z daną pozycją, prawnie określone kompetencje (uzurpacja, nadużycie władzy)
2- tradycyjna – reguły odwieczne, powszechnie przyjmowane (np. ojciec w rodzinie) – (postawa
oportunistyczna – nie zgadzam się, ale robię, lub anarchistyczna odmawiam posłuszeństwa, lub
nonkonformizm – nie stosuję ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz