Rola rządu i samorządów wobec powodzi - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola rządu i samorządów wobec powodzi - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Opisz przedsięwzięcia jakie powinny realizować samorządy i rząd w celu zapobiegania powodziom i podtopieniom oraz działania ograniczające ich tragiczne skutki.
Rząd :
- organy adm. rządowej powinny mieć jasno określone kompetencje i odpowiedzialność,
-przyjęcie wieloletniego programu inwestycji antypowodziowych, zapewniającego środki finansowe na realizację i prawidłową późniejszą eksploatacje,
-stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu wczesnego ostrzegania przed nadchodzącym kataklizmem,
- przywracanie lub tworzenie polderów zalewowych umożliwiających swobodne wylewanie rzek,
-modernizacja istniejących i budowa nowych zbiorników retencyjnych,
- wprowadzenie powszechnego systemu ubezpieczeń ekologicznych (obowiązkowe na terenach szczególnie zagrożonych powodzią),
- wspieranie i realizacja większych przedsięwzięć z zakresu tzw. „małej retencji wodnej”.
Samorząd:
- zapewnić z możliwie jak największym wyprzedzeniem dopływ informacji o zbliżającym się zagrożeniu, jednocześnie przygotować odpowiednie służby do udzielenia pomocy poszkodowanym,
- wspomagać i nadzorować modernizację i rozbudowę wałów przeciwpowodziowych,
- wprowadzić i skutecznie egzekwować zakaz budowy na terenach bezpośrednio zagrożonych zalaniem,
- wspierać realizację inwestycji antypowodziowych o znaczeniu ponadregionalnym,
- zapewnić bezzwłoczne usuwanie powstałych szkód, zwłaszcza w infrastrukturze komunikacyjnej i technicznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz