Rola państwa w gospodarce-opracowanie, I sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola państwa w gospodarce-opracowanie, I sem - strona 1 Rola państwa w gospodarce-opracowanie, I sem - strona 2

Fragment notatki:

Rola państwa w gospodarce
Największe spektrum instrumentów oddziaływania na gospodarkę:
- polityka fiskalna - prowadzona przez rząd (organ wykonawczy) i Parlament
- polityka pieniężna
- prowadzi ją NBP
- obejmuje ona decyzje odnośnie poziomu podstawowych stóp procentowych i podaży pieniądza w obiegu
Polityka fiskalna:
- prowadzi ją rząd (jako organ wykonawczy) oraz parlament (jako organ ustawodawczy)
- obejmuje ona decyzje odnośnie wydatków publicznych oraz źródeł ich finansowania
Cele polityki fiskalnej:
- wspieranie rozwoju gospodarczego kraju, dążenie do utrzymania trwałego, stabilnego wzrostu gospodarczego
- realizacja pozafiskalnych celów państwa (cel fiskalny - zapewnianie dochodów - nie jest absolutnie celem samym w sobie)
Instrumenty polityki fiskalnej:
- narzędzia strony dochodowej
- narzędzia strony wydatkowej
- poręczenia i gwarancje państwa
- a także deficyt budżetowy i dług publiczny
PIT, CIT, VAT, akcyza - podatki centrowe
od darowizn, gruntowy, transportowy, rolny, od nieruchomości - podatki lokalne
cła. opłaty skarbowe, mandaty, grzywny, kary
Sektor finansów publicznych w Polsce obejmuje:
- sektor rządowy
- sektor samorządowy
- sektor ubezpieczeń społecznych
Budżet państwa w Polsce ujmuje raptem połowę publicznych pieniędzy. Nie wiemy dokładnie, co dzieje się z drugą połową.
Największe wpływy w Polsce zapewniają kolejno:
1. VAT
2. Akcyza
3. PIT
4. CIT
3/4 wpływów z ceł musimy oddawać do UE.
WTO - światowa organizacja handlu - stosuje politykę liberalizacji światowego handlu
Główne wydatki budżetu państwa w 2010 r. (wg. ustawy, kolejno): Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, obsługa długu publicznego, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, szkolnictwo wyższe, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, transport i łączność, rolnictwo i łowiectwo, ochrona zdrowia, nauka, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Deficyt budżetowy oznacza sytuację, gdy wydatki budżetowe przewyższają dochody - sytuacja odwrotna to nadwyżka budżetowa
Poziom deficytu budżetowego
2004: -41,5 mld zł (4,7% PKB)
2005: -28,5 mld zł (2,9% PKB)
2006: -25,1 mld zł (2,4% PKB)
2007: -16,9 mld zł (1,5% PKB)
2008: -24,6 mld zł (1,9% PKB)
2009: -23,8 mld zł (1,8% PKB)
2010: -52,2 mld zł
Problemy zaczęły się w 2001 roku (deficyt -32,6 mld zł - 4,3% PKB
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz