Rola organizacji międzynarodowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola organizacji międzynarodowych-opracowanie - strona 1 Rola organizacji międzynarodowych-opracowanie - strona 2 Rola organizacji międzynarodowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rola organizacji międzynarodowych. Do których organizacji międzynarodowych należy Polska? Jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki i polityki? Organizacją międzynarodową nazywamy organizację zrzeszającą państwa albo inne osoby prawne lub fizyczne z różnych państw dla realizacji określonych celów. Wyróżniane są: 1. organizacje międzynarodowe międzyrządowe (najczęściej tylko one uznawane są za podmioty prawa międzynarodowego publicznego) a)powszechne czyli obejmujące wszystkie państwa świata (np. ONZ) lub grupowe czyli obejmujące niektóre państwa np. określonego regionu (np. NAFTA) b)ogólne (np.UA) lub specjalne (np. FAO, OPEC) 2. Organizacje międzynarodowe pozarządowe np. Czerwony Krzyż Istnieje wiele organizacji międzynarodowych stworzonych do realizacji różnorodnych celów, jednakże najważniejsze z nich to:  • CEFTA- Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu- organizacja powstała w 1992 r. w celu współdziałania do szybkiej integracji z Unią Europejską takich państw jak: Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry. Ta organizacja była jakby odpowiednikiem EWG i EFTA. • EFTA- Europejska Strefa Wolnego Handlu. W ramach EFTA wymiana handlowa z Polską dotyczy towarów przemysłowych. • NAFTA- Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu- swoim zasięgiem obejmuje Stany Zjednoczone, Kanadę, Meksyk. W porozumieniu zakłada się w ciągu 15 lat stopniowe znoszenie ceł między krajami członkowskimi. • EUROSTAT- Urząd Statystyczny UE. Odpowiada za przygotowywanie prognoz i analiz, przekazuje instytucjom Wspólnot Europejskich niezbędne informacje statystyczne, współpracuje z urzędami statystycznymi państw członkowskich, które mogą uzyskać od Eurostatu informacje dotyczące rozwoju integracji europejskiej w ramach UE. • FAO- Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa- powstała w 1945 r. z siedzibą w Rzymie. Polska jest członkiem FAO od początku istnienia organizacji, jednakże z kilkuletnią przerwą. FAO popiera międzynarodową działalność zmierzającą m.in. do polepszenia wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa oraz zachowanie zasobów naturalnych, podnoszenia konsumpcji, poprawy warunków życia na wsi. Do zadań FAO należy: stabilizowanie cen na surowce rolnicze przez system subsydiów, udzielanie pomocy technicznej krajom o niskiej kulturze rolnej. • IATA- Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych ( International Air Transport Association ) założone w 1919 w Hadze jako International Air Traffic Association. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1945r. z siedzibą w Montrealu. Zrzeszenie grupuje przedsiębiorstwa linii lotniczych ( m.in. od 1939r. PLL LOT ) z poszczególnych krajów i koordynuje ich działania w systemie światowej sieci połączeń. • MFW- Międzynarodowy Fundusz Narodowy to międzynarodowa organizacja finansowa, o której powołaniu postanowiono jednocześnie z powołaniem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju w lipcu 1944r. na konferencji Narodów Zjednoczonych w Bretton Woods. Polska jest członkiem funduszu.

(…)

….  • EWWiS- Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstała w 1952r. a powołały ją: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy. • EUROATOM- Europejska Wspólnota Energii Atomowej powstała w wyniku zawarcia Traktatów Rzymskich w 1957r. Celem była współpraca w dziedzinie pokojowego wykorzystywania energii atomowej. • EWG- Europejska Wspólnota Gospodarcza powstała w wyniku procesów…
… Zjednoczonych. Wraz z zakończeniem II wojny światowej zaistniała potrzeba instytucji międzynarodowej, w której zrzeszone państwa dbałyby o zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. 26.06.1945r. w San Francisco odbyła się konferencja, na której uchwalono Kartę Narodów Zjednoczonych. Na jej podstawie powstała 25-26.06.1945r. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Polska nie reprezentowana na konferencji podpisawszy…
… rozwoju narodów świata. Do najważniejszych organów ONZ należą: zgromadzenie ogólne, rada bezpieczeństwa(rozwiązuje konflikty na świecie), rada gospodarczo-społeczna (troszczy się o kwestie gospodarcze, społeczne, kulturowe, zdrowotne, edukacyjne), Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Sekretariat. Pod egidą ONZ działają liczne misje rozjemcze, organy i programy specjalne oraz agencje. Poprzez…
… przewodnik po Unii Europejskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002 2.Kop Jadwiga, Kucharska Maria, Szkurłat Elżbieta Geografia społeczno-ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001 3.Praca zbiorowa pod redakcja Leny Kolańskiej- Bobińsiej Obraz Polski i Polaków  w Europie, wyd. Instytut spraw publicznych, Warszawa 2003  4. Mały słownik stosunków międzynarodowych, WSiP, Warszawa 1997 5. Młodzież i Unia Europejska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz