rola Fryderyka II w kształtowaniu kultury niemieckiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rola Fryderyka II w kształtowaniu kultury niemieckiej - strona 1 rola Fryderyka II w kształtowaniu kultury niemieckiej - strona 2 rola Fryderyka II w kształtowaniu kultury niemieckiej - strona 3

Fragment notatki:

ROLA FRYDERYKA II W KSZTAŁTOWANIU NOWOZCESNEJ KULTURY NIEMIECKIEJ Prusy pod rządami Fryderyka II Państwo fryderykańskie jako państwo Fryderyka było monarchią absolutną i rozwijało tezę oświeceniowego absolutyzmu w XVIII w .
W krajach Europy Środkowej i Południowej przeprowadzono program reform państwowych - form ustroju feudalnego.
Doktryna państw absolutystycznego w Oświeceniu:
- racjonalizm i lai cy zacja (odrzuca się sferę transcendentną) - państwo staje się tworem świeckim (władca jest Bogiem na ziemi, nie „pomazańcem”) Władca państwa jest sługą państwa , nie dba o porządek prawny (?), suwerenność; jest niczym nie ograniczony - „Władca pierwszym sługa państwa”. Klasyczna monarchia absolutna w XVII w. Ludwik XIV: „państwo to ja”.
Fryderyk II:
- prawa człowieka - dewiza oświecenia
- zapewnić szczęście poddanym - doktryna fizjokratów: „ku kapitalizmowi” - prawo prywatne uderzające w feudalny ustrój zależności chłopa od właściciela ziemskiego.
Monarchia biurokratyczna Fryderyka II:
- dyplomacja
- sekretarze i powiernik państwowych tajemnic
- organem zarządu państwem: Generalne Dyrektorium
- o armii i polityce zagran. decydował osobiście FII.
Służba państwu (funkcje społ. każdego poddanego) - prawnika, pastora, nauczyciela ludowego
FII ostro traktuje urzędników. Reforma sądowa i prawna FII . Interesuje go reforma prawa, sądownictwa pruskiego, procedury sądowej i reforma prawa karnego . Staje się szermierzem sprawiedliwości, inicjatorem przedsięwzięcia kodyfikacji. Wszystko to za sprawą oświeceniowych tendencji - „złota rączka” FII minister sprawiedliwości Samuel von Coccei - specjalista, zawodowiec - reforma wymiaru sprawiedliwości:
- uprościć i ujednolicić administrację sądową - zreformował procedurę sądową - nowoczesne kadry w sądownictwie oparte na wykwalifikowanych i bezstronnych sędziach (nieprzekupnych). Fachowość sądów - szybkość postępowania . Wynik - sądownictwo pruskie w XVIII w. wysunęło się na czoło ówczesnej Europy
Kolejne kroki reformatorskie:
- uproszczenie procedur, form pisemnych - uporządkowanie kompe tencji - ważna likwidacja przekupstwa - egzaminy dla personelu sądowego Przez FII zostały zniesione tor tur y jako metoda środka dowodowego . Łagodzenie wyroków, ułaskawienia królewskie . Zatwierdził jednak wyroki kar cielesnych i śmierci . Stosowanie perswazji - szuka się drogi do poprawy sprawy przestępstwa. Kary za popełnione przestępstwa miały pełnić funkcje odstraszania od popełnienia podobnych przestępstw. głoszony humanizm-racjonalizm polityki karnej nie wyklucza bezwzględności, suwerenności.

(…)

… szkolny - pastor, proboszcz katolicki.
Rachow - propagator szkoły ludowej jako „środka rozwoju rolnictwa” - wydział własny podręcznika o wiedzy rolniczej.
Seminarium Heckera w Berlinie - kolejna szkoła
Szkolnictwo wojskowe miało poparcie króla.
Główny ośrodek oświaty to Berlin
Akademia Leśna
kursy budowlane
Wojskowa Akademia Inżynieryjna
wiele szkół realnych
neohumanistyczne gimnazjum
FII kierował swoje reformy w stronę gimnazjum, zamiłowanie do antyku, nauka łaciny i literatury antycznej. Program: języki klasyczne i nowożytne, logika, filozofia, historia, kształcenie charakteru, umiejętności myślenia; nauki przyrodniczo-matematyczne.
1733 - pierwszy egzamin maturalny w Prusach (jezuici wspomagają oświatę).
Berlin - Akademia Nauk (oświec-fr. instytucja). Król był oficjalnym opiekunem Akademii. Centrum…
… - pałacyk - schody, portal z przyczółkiem i kolumnami
- Sanssouci - pokój do pracy i sypialnia króla, pokój koncertowy.
Kultura Prus fryderiańskich: prowadzi politykę kulturalną, ma ogromny wpływ ana jej rozwój. Początkowo kultura niem. nie posiada stolicy reprezentacyjnej, brak nawet jedności polit.
FII będzie głosił humanitaryzm i racjonalizm (idee oświeceniowe), rozwój powszechnej oświaty - bardzo ważna…
…: tolerancji relig., humanitaryzmu i racjonalizmu.
Mendelssohn - filozof, pisarz; wprowadza filozofie do literatury pięknej, do ówczesnej kultury. Okres rządów FII zaznaczył się w historii jako polityka tolerancji relig. i wolności prasy. Nie wtrącał się w dywagacje kult. w prasie, sprawy publ.; władze traktował jednak „na serio”, surowo.
Rozwój kultury berlińskiej czasów fryderykańskich. Określały…
… HOHENZOLLERN, zw. Wielkim (1712-86), król prus. od 1740; zdobył na Austrii Śląsk (→ śląskie wojny 1740-45); inicjator I rozbioru Polski 1772, uzyskał Prusy Król. (bez Gdańska i Torunia) oraz część Wielkopolski po rz. Noteć; na ziemiach pol. zagarniętych w I rozbiorze prowadził politykę kolonizacyjną; przedstawiciel oświeconego absolutyzmu; rozbudował wojsko i administrację, utrzymywał uprzywilejowaną pozycję…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz