Rola biegłego - omówienie artykułów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola biegłego - omówienie artykułów - strona 1 Rola biegłego - omówienie artykułów - strona 2 Rola biegłego - omówienie artykułów - strona 3

Fragment notatki:

Art. 278. § 1. W wypadkach wymagaj ą cych wiadomo ś ci specjalnych s ą d po wys ł uchaniu wniosków stron co do liczby bieg ł ych i ich wyboru mo ż e wezwa ć jednego lub kilku bieg ł ych w celu zasi ę gni ę cia ich opinii. § 2. S ą d orzekaj ą cy mo ż e pozostawi ć prawo wyboru bieg ł ego s ę dziemu wyznaczonemu lub s ą dowi wezwanemu. § 3. S ą d oznaczy, czy opinia ma by ć przedstawiona ustnie, czy na pi ś mie .
Wiadomości Specjalne - wynikają z rozwoju nauki i techniki
Biegły stanowi organ pomocniczy wymiaru sprawiedliwości
Role biegłego wyznaczają granice zakreślone zakreślone jego wiadomościami specjalnymi,
te wiadomości odnoszą się do poszczególnych gałęzi nauki techniki, sztuki, rzemiosła, i innych umiejętności.
Pojęcie wiadomości spec. nie jest stałe i niezmienne.
Pojęcie „Specjalności” jest oceniane obiektywnie z punktu widzenia zasobu wiedzy jaki posiada każdy inteligenty człowiek, uwarunkowanych przeciętnym poziomem wiedzy w danym społeczeństwie. Nawet jeśli organ sądowy posiada taką wiedzę specjalną, to nie może odmówić dopuszczenia dowodu z opinii biegłych. → oznaczałoby to bowiem ograniczenia prawa procesowego stron, wyrażającym się w możliwości pytań i polemiki z biegłym.
Wiedzą specjalistyczną jest też wykorzystanie osobniczej sprawności zmysłów ludzkich. (np. stroiciel fortepianów)
Ważne tylko by taka osoba dowiodła, że tego typu wiedzą dysponuje. Uchwała SN 30 X '85 : „dopuszczalne jest użycie różdżkarza [specjalista z dziedziny radiestezji] jeśli jest to niezbędne by uzyskać prawidłowe rozstrzygnięcie ”. Tendencja do korzystania w szerokim zakresie z opinii biegłych prawniczych, a kwestia Iura Novit Curio.
Marek Cieślak uważa, że lepiej by sędzia sięgnął po rade specjalisty niż ukrywać wątpliwości. → Pojawia się argument, że jest przecież obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
M. Cieślak zwraca jednak uwagę, że ciężko jest rozgraniczyć wiadomości specjalne od zagadnień natury prawnej.
Np. wysokie wymagania i posiadania gruntownych wiadomości przez biegłych z dziedziny prawa drogowego.
Z tych powodów ustawodawca zrezygnował ze wskazania, precyzowania okoliczności kiedy należy powołać biegłego.
O tym czy do rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy niezbędne są wiad. Spec. decyduje Sąd orzekający, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy. Rola biegłego Biegły nie ma wyręczyć sędziego, jego opinia powinna wyjaśnić wątpliwości które powstały u osób niedysponujących wiedzą specjalistyczną. Opinia umożliwia sądowi analizę i ocenę ustalonych okoliczności sprawy przez pryzmat niezbędnej wiedzy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz