Rodzaje zmian w praktyce-Wykład VI

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje zmian w praktyce-Wykład VI - strona 1 Rodzaje zmian w praktyce-Wykład VI - strona 2 Rodzaje zmian w praktyce-Wykład VI - strona 3

Fragment notatki:

06.04.2011 r. Wykład VII Rodzaje zmian w praktyce  Reorganizacja - proces łagodnych, stopniowych zmian w organizacji, nie ingerujący w strukturę zasobów danej organizacji,  Restrukturyzacja - zmiana ingerująca w strukturę zasobów organizacji,  Reengineering - dramatyczne, radykalne i fundamentalne zburzenie starych struktur i procesów w organizacji i zbudowanie ich od nowa, przy użyciu najnowszych zdobyczy techniki i technologii (przedsiębiorstwo - układ procesów dających synergię, dobry system CRM) Istota restrukturyzacji  Zmiana mająca charakter gwałtowny (rewolucyjny), poważny i nieciągły (radykalny),  Radykalna zmiana dotycząca co najmniej jednego z następujących wymiarów organizacji: zakresu działania, struktury kapitałowej, organizacji wewnętrznej, techniki i technologii, bądź systemu zarządzania tak, aby odpowiadały celom firmy i były odpowiedzią na sygnały płynące z rynku,  Proces przywrócenia dobrej kondycji słabej firmie lub podwyższenia wartości silnej firmy. Podstawowe rodzaje restrukturyzacji  Z punktu widzenia przedmiotu zmian: o Zakresu działania, o Finansowa, o Organizacyjna;  Z punktu widzenia obszaru zmian: o Przedmiotowa, o Podmiotowa;  Z punktu widzenia charakteru zmian: o Naprawcza (ratunkowa), o Dostosowawcza (rekonwalescencyjna), o Rozwojowa (przyszła). Z punktu widzenia praktyki i działao wdrożeniowych, najistotniejsze znaczenie ma podział restrukturyzacji na: naprawczą, dostosowawczą i rozwojową. Przebudowa przedsiębiorstwa (wizja przedsiębiorstwa za 5lat) - konkurencyjnośd- rentownośd Konkurencyjnośd - gdzie przedsiębiorstwo będzie miało przewagę (dyferencje, nisza) Rentownośd czynnika ludzkiego - jaka częśd zysku będzie przypadała na jednego pracownika? Restrukturyzacja gospodarstwa - przedsiębiorstwa Dotyczy głównie tych jednostek, których wyniki finansowe wskazują, że brak szybkich działao naprawczych (zmian) spowoduje upadek w najbliższej przyszłości. + ciągły zysk, lepiej budowad wzrost

(…)

… w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Cele restrukturyzacji Restrukturyzacja majątkowa
Zasoby majątkowe
Cele:
 Restrukturyzacja majątkowa dotyczy na ogół dwóch rodzajów majątku: produkcyjnego i
nieprodukcyjnego,
Outsourcing,
 Inwestycje,
 Majątkochłonnośd gospodarstw.
Restrukturyzacja finansowa
Sfera finansów gospodarstwa
 Kryzys finansowy,
 Redukcja kosztów i wydatków,
 Skutki dla dłużnika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz