Rodzaje zabezpieczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje zabezpieczenia - strona 1 Rodzaje zabezpieczenia - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje zabezpieczenia: zabezpieczenie konserwacyjne utrzymanie istniejącego stanu rzeczy aby później można skutecznie do majątku w postępowaniu egzekucyjnym dłużnika skierować egzekucję
większość zabezpieczeń przewidziana przepisami kpc ma właśnie ten charakter np. zajęcie wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, zajęcie innych wierzytelności - weksli, czeki, zajęcie prawa majątkowego - zajęcie udziałów w spółce z.o.o; obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową czy w przypadku takiej nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej lub gdy księga wieczysta uległa zniszczeniu lub zaginięciu to ustanowienie zakazu zbywania takiej nieruchomości zabezpieczenie nowacyjne - zwane także regulacyjnym tymczasowe uregulowanie sytuacji prawnej obowiązanego
klasyczny przykład to zabezpieczenie w sprawach o alimenty (to zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnemu określonej kwoty pieniężnej jednorazowo albo w określonym czasie) inny przykład to art. 754 kpc- przed urodzeniem się dziecka sąd władny jest zabezpieczyć przyszłe roszczenia z ustaleniem ojcostwa poprzez zobowiązanie tego obowiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez 3 miesiące w okresie porodowym i na utrzymanie dziecka przez pierwsze 3 miesiące po jego urodzeniu - sąd reguluje czasowo, prowizorycznie sytuacje prawna obowiązanego Zabezpieczenie antycypacyjne to zabezpieczenie zmierza do zaspokojenia uprawnionego
ostatecznie nie zdecydowano się na takie szerokie wprowadzenie tego zabezpieczenie - ustawodawca utrzymał zasadę z art. 731 - zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia chyba, że ustawa stanowi inaczej - ustawodawca wykluczył zabezpieczenia antycypacyjne
dopuścił ustawodawca istnienie z mocy ustawy wyjątku - w przypadku roszczeń alimentacyjnych, roszczeń o renty ( z art. 753, 754 ) - mamy tutaj doczynienia z zabezpieczeniem antycypacyjnym Zabezpieczenie nieantycypacyjne zabezpieczenie nie zmierzające do zaspokojenia uprawnionego zabezpieczenie roszczeń pieniężnych ustawodawca przewiduje w art. 747 kpc następujące sposoby zabezpieczenia roszczeń : zajęcie ruchomości (zajęcie w chwilą wpisania ruchomości do protokołu zajęcia przez komornika i podpisanie tego protokołu przez niego), wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności (weksel, czek ) lub innego prawa majątkowego;
obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową (gdy ma księgę wieczystą);
ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;


(…)

… obowiązanego hipoteką przymusową (gdy ma księgę wieczystą);
ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;
obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;
ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz