Postępowanie pomocnicze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie pomocnicze-opracowanie - strona 1 Postępowanie pomocnicze-opracowanie - strona 2 Postępowanie pomocnicze-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE POMOCNICZE
Samodzielne i wyodrębnione postępowanie cywilne, które toczy się poza ramami głównego procesu, ale pozostaje w związku z postępowaniem głównym. Ich związek uzasadnia istnienie tegoż postępowania.
W oparciu o kpc wyróżniamy następujące postępowania pomocnicze:
Postępowanie pojednawcze,
Postępowanie w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych,
Postępowanie o zabezpieczenie dowodów,
Postępowanie o odtworzenie zaginionych, zniszczonych akt,
Postępowanie klauzulowe- o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności,
Postępowanie zabezpieczające.
Cel postępowania pomocniczego: umożliwienie wytoczenia powództwa, zgromadzenia materiału dowodowego, czy umożliwienie prowadzenia egzekucji; zawsze ma na celu umożliwienie i zabezpieczenie postępowania głównego. Jedynie postępowanie pojednawcze ma odmienny charakter, bo jego celem jest zapobieganie wytoczeniu powództwa, ale z uwagi na to, że jest też postępowaniem samodzielnym i wyodrębnionym mieści się w kategorii postępowań pomocniczych.
Sądowe postępowanie zabezpieczające - Może toczyć się jednocześnie z postępowaniem głównym albo wyprzedzać postępowanie.
Jego celem jest zabezpieczenie wykonalności orzeczenia jakie zapada w postępowaniu rozpoznawczym.
Instytucja zabezpieczenia ma zapobiegać tym wszystkim sytuacjom, w których dłużnik usiłowałby uniemożliwić, utrudnić wykonanie wierzycielowi prawomocnego orzeczenia. Polega albo na utrzymaniu istniejącego stanu rzeczy poprzez zakaz jego zmiany, względnie na stworzeniu prowizorycznej sytuacji, która trwać będzie do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.
Najważniejszą cechą, gwarantującą jego skuteczność jest szybkość - dla jej zapewnienia ustawodawca wprowadził uprawdopodobnienie w miejsce dowodzenia okoliczności, które by uzasadniały potrzebę ich wprowadzenia.
Zarządzenie tymczasowe o zabezpieczeniu jest wyposażone w rygor natychmiastowej wykonalności;
zarządzenie to sąd doręcza jedynie wierzycielowi, natomiast dłużnikowi zarządzenie doręcza organ egzekucyjny równocześnie z przystąpieniem do wykonania zabezpieczenia.
Zabezpieczenie w Kc i w Kpc:
art. 364 K.c. - zabezpieczenie powinno nastąpić przez złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
art. 334 K.p.c. - sąd może uzależnić natychmiastową wykonalność orzeczenia od złożenia przez powoda odpowiedniego zabezpieczenia
-- gdy warunkuje czynność prawną albo skutek procesowy przybiera postać kaucji
Zabezpieczenie w postępowaniu zabezpieczającym (art. 730 i n. K.p.c.):


(…)

… albo statku w budowie hipoteką morską; 
5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
6) ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego. 
Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, z wyj. roszczeń…
… dowodów,
Postępowanie o odtworzenie zaginionych, zniszczonych akt,
Postępowanie klauzulowe- o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności,
Postępowanie zabezpieczające.
Cel postępowania pomocniczego: umożliwienie wytoczenia powództwa, zgromadzenia materiału dowodowego, czy umożliwienie prowadzenia egzekucji; zawsze ma na celu umożliwienie i zabezpieczenie postępowania głównego. Jedynie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz