Rodzaje wytrzymałości drewna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje wytrzymałości drewna - wykład - strona 1 Rodzaje wytrzymałości drewna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje wytrzymałości drewna
Wytrzymałość doraźna na rozciąganie
Wytrzymałość na rozciąganie drewna (bez wad) wzdłuż włókien wynosi około 100 MPa i jest prawie 10-krotnie większa od wytrzymałości na rozciąganie w po­przek drewna. Wytrzymałość na rozciąganie drewna jest dość wysoka, najwyższa spośród innych mechanicznych właściwości drewna. Granica proporcjonalności dla drewna iglastego wynosi około 0,80, a dla liściastego 0,70 wytrzymałości doraźnej na rozciąganie wzdłuż włókien. Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien jest bardzo mała i wynosi dla drewna sosnowego w kierunku promieniowym oko­ło 2,4%, a w kierunku stycznym około 4,1% wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien [17], [132].
W stosowanych w budownictwie gatunkach drewna wytrzymałość ta ulega zmniejszeniu z uwagi na sęki i odchylenia włókien od przebiegu prostoliniowego.
Wytrzymałość doraźna przy zginaniu
Średnia wytrzymałość drewna sosnowego przy zginaniu o wilgotności 15% wynosi około 75 MPa i jest w przybliżeniu dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość na ściska­nie oraz pośrednia między wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie wzdłuż włó­kien [16], [17], [31]. Należy pamiętać, że próbki które są badane zgodnie z wymo­gami normy są małe i bez wad. Uzyskane wyniki są więc znacznie zawyżone w stosunku do wytrzymałości rzeczywistych elementów drewnianych. Z tego po­wodu konieczne jest równoczesne badanie normowych próbek bez wad oraz ele­mentów stosowanych w praktyce. W badaniach belek w skali naturalniej zaleca się np. przy rozpiętości podporowej / = 4,50 m przyjąć ich wysokości h od 1/15 do 1/11 rozpiętości (11 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz