Rodzaje organów prowadzących szkoły - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje organów prowadzących szkoły - omówienie - strona 1 Rodzaje organów prowadzących szkoły - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

2. Rodzaje organów prowadzących szkoły i placówki i ich zadania.
Szkoła i placówka może być zakładana i prowadzona przez:
jednostkę samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa)
inną osobę prawną (np. stowarzyszenie, fundacja, spółka ZOO)
osobę fizyczną
Ponadto:
Minister ds. oświaty i wychowania prowadzi i zakłada:
szkoły przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnych
publiczne placówki kształcenia ustawicznego
Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi:
publiczne szkoły artystyczne
placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych
Minister ds. rolnictwa zakłada i prowadzi:
publiczne szkoły rolnicze i placówki rolnicze
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych
Minister ds. środowiska zakłada i prowadzi:
publiczne szkoły leśne
Gminy - zakładanie i prowadzenie:
publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi
szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi
Powiat - zakładanie i prowadzenie:
publicznych szkół podstawowych specjalnych
gimnazjów specjalnych
szkół ponadgimnazjalnych , w tym z oddziałami integracyjnymi
szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego
Samorząd województwa - zakładanie i prowadzenie:
publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli
bibliotek pedagogicznych
Do zadań organu prowadzącego szkołę należy:
zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
wykonywanie remontów obiektów szkolnych
zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły
wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, który pozwoli realizować programy nauczania, wychowawcze, przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz