Rodzaje depozytów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje depozytów - strona 1 Rodzaje depozytów - strona 2 Rodzaje depozytów - strona 3

Fragment notatki:


Rodzaje depozytów Depozyt - środki składane przez klienta, za które bank płaci cenę w formie odsetek, stanowiących dla niego koszty pozyskania kapitału.
Depozyt bankowy jest to ogólna nazwa inwestycji finansowej, polegającej na powierzeniu środków finansowych bankowi przez inwestora (zwanego depozytariuszem) na pewien okres.
Istnieją równoważne lub prawie równoważne określenia depozytu bankowego:
lokata bankowa, wkład oszczędnościowy, rachunek bankowy
Głównym źródłem pochodzenia depozytów są wkłady oszczędnościowe gospodarstw domowych i pieniądz transakcyjny podmiotów gospodarczych.
Wyróżniamy:
Depozyty avista (bieżące)
Depozyty terminowe
Depozyty avista gromadzone są na specjalnych rachunkach, najczęściej przez podmioty gospodarcze. Ich termin wypłaty nie jest określony w umowie, dlatego właściciele mogą dysponować pieniędzmi w każdej chwili. Depozyty terminowe są pod tym względem ograniczone, bo w razie niedotrzymania terminu przechowywania depozytu następuje częściowa lub całkowita utrata odsetek. Za depozyty avista banki oferują stosunkowo niską stopę procentową. Depozytami avista są także środki na rachunkach domów maklerskich.
Rachunek depozytu pieniężnego gromadzi środki pieniężne przeznaczone na finansowanie obrotu papierami wartościowymi. Jest prowadzony w złotych polskich, na zasadach obowiązujących dla rachunków bieżących.
W formie depozytów terminowych podmioty gospodarcze gromadzą środki pieniężne, które nie są im potrzebne do finansowania bieżącej działalności, a mogą przynieść dochód w postaci wyższego oprocentowania. Powierzone środki pozostają w dyspozycji banków dłuższy czas, dlatego płacą one za depozyty terminowe wyższe odsetki. Ułatwia to planowanie terminów aktywnych operacji banku.
Najważniejszymi cechami depozytów są:
okres umowy
oprocentowanie
Wśród depozytów terminowych można wyróżnić: depozyty o ściśle określonym terminie
1-miesięczne
3-miesięczne
6-miesięczne roczne
3-letnie
na okres indywidualnie negocjowany
depozyty na czas nieokreślony
zazwyczaj z określonym terminem wypowiedzenia, poprzedzającym wycofanie części lub całości depozytu.
Wysokość oprocentowania depozytów zależy od umowy, jednak oprocentowanie może być stałe lub zmienne. W krajach, gdzie występuje inflacja, częściej znajdują zastosowanie zmienne stopy procentowe, a ich wysokość uwzględnia stopę inflacji. Warunki przechowywania depozytów mogą być:


(…)

… zawarcia transakcji mimo, że zwyczajowo powinny się one rozpoczynać od daty waluty „spot”.
DZIŚ JUTRO POJUTRZE 1 DZIEŃ
O/N
T/N
S/N
1 TYDZIEŃ
1 MIESIĄC
6 MIESIĘCY
1 ROK
Literatura:
Praca pod redakcją Władysława Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej „Bankowość”
Andrzej Ladko „Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego”
http://www.kpwig.gov.pl
3

… międzybankowych
Depozyty międzybankowe - transakcja polegająca na przyjęciu lub udzieleniu przez jeden bank drugiemu bankowi ściśle określonej kwoty na ściśle określony czas po z góry określonej stopie procentowej.
Z punktu widzenia okresu, na jaki została zawarta transakcja depozyty międzybankowe dzielą się na:
krótkoterminowe - o okresie trwania od jednego dnia do jednego miesiąca,
długoterminowe - o okresie…
… w miarę upływu czasu przechowywania depozytu.
Innym produktem bankowym są depozyty automatyczne, polegające na tym, że po przekroczeniu określonego salda rachunku bieżącego bank automatycznie otwiera depozyt terminowy. Do depozytów terminowych można zaliczyć także kwoty zablokowane, często na odrębnych rachunkach bankowych, np. kaucje, blokady na wypłatę akredytyw i czeków potwierdzonych. Podmioty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz