Rewersja wentylacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewersja wentylacji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Rewersja wentylacji głównej
Pożary zlokalizowane w grupowych prądach powietrza świeżego stanowią wielkie zagrożenie dla załogi, ponieważ niebezpieczne dla życia i szkodliwe dla zdrowia gazy pożarowe mogą objąć całą kopalnię lub dużą jej część. Ognisko pożaru usytuowane na początku rejonowego prądu powietrza wywołuje duże zagrożenie, lecz zwykle mniejsze niż przy pożarach w grupowych prądach powietrza świeżego. Jeżeli pożar powstanie na końcu rejonowego prądu powietrza lub w grupowym prądzie powietrza zużytego, wtedy zagrożenie załogi gazami pożarowymi jest zazwyczaj małe.
Do zadań kierownictwa każdej akcji pożarowej należy zapewnienie bezpieczeństwa załodze. W czasie pożaru podziemnego załogę zagrożoną gazami pożarowymi wycofuje się ze strefy zagrożenia pożarowego do nie zadymionych prądów powietrza świeżego. Występują jednak przypadki, w których dla ratowania załogi dołowej konieczne jest przeprowadzenie zmiany kierunków przepływu powietrza w części lub w całej kopalni, czyli przeprowadzenie rewersji wentylacji w kopalni. Zdarza się to wówczas, gdy pożar powstanie w szybie wdechowym, na podszybiu szybu wdechowego lub w grupowym prądzie powietrza świeżego.
Po wykonaniu rewersji wentylacji powietrze świeże dopływa do kopalni szybem wentylacyjnym, natomiast gazy pożarowe wypływają szybem wdechowym. Podczas rewersyjnej wentylacji kopalni gazy pożarowe występują jedynie na odcinku od ogniska pożaru do zrębu szybu wdechowego, dzięki czemu jest możliwe wycofanie zagrożonej załogi z dołu kopalni.
Wg przepisów górniczych wentylatory główne powinny być wyposażone w urządzenia do zmiany kierunku prądu powietrza. Urządzenia te muszą być utrzymane w takim stanie, aby w każdej chwili mogły być użyte i pozwalały na zmianę kierunku przewietrzania w ciągu co najwyżej 20min. Przepisy górnicze nakazują także stosowania podwójnych tam went. z drzwiami otwieranymi w przeciwne strony we wszystkich wyrobiskach łączących bocznice went., którymi płyną prądy powietrza świeżego i zużytego.
Rewersja wentylacji w czasie pożaru jest b. niebezpiecznym manewrem went. w każdej kopalni, szczególnie w kopalniach metanowych.
9.6.1. Sposoby przeprowadzania rewersji wentylacji.
Rewersja wentylacji w kopalni może być dokonana przez:
-zmianę kierunku działania wentylatora głównego przewietrzania
-uruchomienie specjalnego wentylatora rewersyjnego
wlewanie wody do szybu wydechowego
Zmianę kierunku działania wentylatora promieniowego lub osiowego nie rewersyjnego osiąga się za pomocą odpowiedniego kanału obiegowego, klap i tam, zwanych rewersyjnymi.
Jeśli wentylator osiowy jest rewersyjny, wtedy do wykonania za jego pomocą rewersji wentylacji wystarczy zmienić kierunek obroty wirnika.


(…)

… przez dozór górniczy i służbę wentylacyjną kopalni. Przy obecnym stanie techniki możliwe jest automatyczne, zdalne sterowanie urządzeniami wentylacyjnymi (tamami), wywołującymi lokalną rewersję wentylacji.

… rewersji went. do momentu wykonania faktycznej zmiany kierunku przepływu prądu powietrza płynącego przez zrąb szybu wdechowego, s
Vr - całkowity strumień obj. powietrza wpływającego do kopalni przy wentylacji rewersyjnej, m3/s
Vc - całkowity strumień obj. powietrza wpływający do kopalni przy normalnej wentylacji kopalni, m3/s
Pierwszy z tych wskaźników służy do oceny efektywności rewersji went. w aspekcie…
… załogi, to wtedy oddaje się pierwszeństwo manewrom wentylacyjnym polegającym na wykonaniu krótkiego spięcia went., zamknięci zrębu szybu wdechowego lub zamknięciu przyszybowych tam bezpieczeństwa.
Przy wykonaniu rewersji w kopalni silnie metanowej należy pamiętać aby wskaźnik strumienia obj. powietrza przy rewersyjnym przewietrzaniu był nie mniejszy od W=1, a także należy pamiętać by czas wykonania…
… powietrza na poszczególne bocznice sieci jak podczas normalnego przewietrzania, niezbędna jest systematyczna kontrola wszystkich mostów oraz tam wentylacyjnych i regulacyjnych pod względem szczelności, zwłaszcza ich szczelne podwójne drzwi otwierane w przeciwne strony.
Dołowe urządzenia rewersyjne muszą być stale utrzymane w pełnej sprawności. Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać próby rewersji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz