Restrukturyzacja działalności organizacji - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Restrukturyzacja działalności organizacji - wykład - strona 1 Restrukturyzacja działalności organizacji - wykład - strona 2 Restrukturyzacja działalności organizacji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

RESTRUKTURYZACJA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
RESTRUKTURYZACJA

GLOBALIZACJA

PROCES,PROBLEM,STRATEGIA
RESTRU.-zmiana, kt. najczęściej zachodzi pod wpływem tego co się dzieje w otoczeniu, nie
ma końca, proces ciągły.
GLOB.- umiędzynarodowienie, firma funkcjonuje w różnych miejscach na świecie, musi być
na bieżąco ze wszystkimi zmianami w otocz. międzyn.
PROCES- restrukturyzacja to pewien ciąg zmian, dostosowań strukturalnych, proces
wymuszony przez otocz. i zamierzony (związany ze zrealizowaniem wizji firmy i jej celów);
globalizacja z kolei polega na rozszerzaniu swojej działalności, proces ciągły, prowadzi do
myślenia w skali całego świata.
PROBLEM- problemy strateg. Dla firmy (restr.+glob.) zmiana branży, umiejętność wyjścia
poza rynek narodowy, konkurencyjność o char. międzynar.
STRATEGIA - odpowiedź na problemy dot. restruk. i glob., trzeba się decydować na jakąś
strategię.
Restrukturyzacja firmy - proces przywracania firmie dobrej kondycji (firmie słabej, kt. ma
problemy ze zbytem, technologią). Zmiany te dotyczą szeregu przedsięwzięć, posunięć
strategicznych. Jest to też proces podnoszenia kondycji firmy silnej- firma podwyższa swoją
wartość (notowania na giełdzie). Jeśli firma restrukturyzuje swoją działalność, to ją rozszerza
lub ogranicza (transakcje kapitałowe, likwidacja przestarzałych technologii, miejsc pracy,
rozszerzanie działalności w zakresie nowych produktów).
Otoczenie a restrukturyzacja: zmiany zachodzące w firmach zachodzą pod wpływem:
zmian na rynkach, zmian w zakresie konkurencji. Są więc wymuszone przez czynniki
rynkowe i konkur. Proces ten zachodzi bez względu na naszą wolę. Proces dostosowania
może być: 1. *pozytywny- pozycja konkurencyjna firmy zostaje na tym samym poziomie lub
wzrasta; 2. *negatywny -firma traci klientów, gdy firma nie umie sprostać konkurencyjnemu
otoczeniu
Restruk. może być procesem zamierzonym, bo wynika z celów rozwojowych, z wizji firmy.
Strategia powinna zapewniać pozytywne rozwiązania strukturalne. Firma chce znaleźć się na
nowych rynkach, produkować innowacyjnie (strategia innowacyjna).
WEWNĘTRZNA
ZEWNĘTRZNA
PRZEDMIOTOWA
wymuszona
zamierzona
PODMIOTOWA
zamierzona
wymuszona
RODZAJE
RESTRUKTURYZ.
Res. przedm.- zachodzi w strukturze rodzajowej, zmiana struk. aktywności, struktury
technicznej, struktury zatrudnienia, struk. organ. firmy (zmiana władzy i odpowiedzialności) i
strukt. kapitałowej.
Res. podm.- zmiana struk. prawno-organ., struk. własnościowej firmy (ilość kapitału
własnego i obcego, zmiana udziałowców).
Najpierw identyfikuje się struktury przed., a potem podm.
Res.wewn.- procesy innowacyjne wewn. firmy (źródła finansowania zewn.)
Res.zewn.- transakcje kapitałowe, kt. zachodzą m. firmą a otoczeniem.
Dwie drogi:
1. *specjalizacja- transakcja (droga do specjalizacji przez wykupywanie innych firm)
2. *dywersyfikacja- rozszerzenie zakresu działalności.
Podstawową strategią jest str. dywersyf. swej działalności, ale nie wszystkie firmy na nią stać.
Przyczyny restrukturyzacji:
1. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz