Rektyfikacja Teodolitu - geodezja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rektyfikacja Teodolitu - geodezja - strona 1 Rektyfikacja Teodolitu - geodezja - strona 2 Rektyfikacja Teodolitu - geodezja - strona 3

Fragment notatki:

Protokół z rektyfikacji teodolitu 1.  Instrument firmy PZO Warszawa Nr fabr. T 30  5215 2.  Dokładność odczytu 1’ 3.  Błąd kolimacji O1 = 0451 O2 = 0451       k’’ =              ρ’’ = 0 D = 650  Brak błędu. 4. Błąd indeksu Ol = 67 °21’ Op = 292 °43’ ΣO = 360°04’   2i =  ΣO - 360°     i = 2’    αl = 90° - Ol = 22°39’   αp = Op - 270° = 22°43’   αo =       == 22 °41’ Oxl = 90 ° - αo = 67°19’ Oxp =  αo + 270° = 292°41’ 5. Błąd ustawienia siatki nitek.  Brak błędu. 6. Ewentualne uwagi o zauważonych usterkach teodolitu i  trudnościach lub warunkach obniżających dokładność  wykonanego ćwiczenia. Brak uwag. 7. Obserwator ………………… α l  -  α p       2 O 2  - O 1      4D  Schemat teodolitu. Rektyfikacja teodolitu 1. Budowa teodolitu – części składowe: •spodarka  •limbus •alidada •luneta •koło pionowe •libela kolimacyjna •libela alidadowa •noniusz •leniwki: alidady, limbusa, lunety •sprzęg: alidady, limbusa, lunety śruba  poziomująca p i statyw spodarka limbus alidada luneta koło pionowe libela  kolimacyjna śruba  kolimacyjna noniusz leniwka  alidady sprzęg  limbusa leniwka  limbusa sprzęg  lunety leniwka  lunety libela alidadowa sprzęg  alidady śruba sprzęgająca  instrument ze statywem • śruby: kolimacyjna, poziomujące, sprzęgająca instrument ze  statywem. 2. Rektyfikacja teodolitu p - oś obrotu lunety i - oś obrotu instrumentu la - oś libeli alidadowej c - oś celowa lunety  lk - oś libeli kolimacyjnej  ln – oś libeli niwelacyjnej n1 - pionowa nitka krzyża nitkowego n2 - pozioma nitka krzyża nitkowego Ql - płaszczyzna główna libeli płaskiej Warunki geometryczne: a) oś libeli alidadowej prostopadła do osi instrumentu (la ⊥i) b) płaszczyzna główna libeli okrągłej prostopadła do osi obrotu  instrumentu (Ql ⊥i) c) oś celowa lunety prostopadła do osi obrotu lunety (c ⊥p) d) oś obrotu lunety prostopadła do osi obrotu instrumentu (p ⊥i) e) nitki siatki celowniczej prostopadłe względem siebie (n1 ⊥n2), a  nitka pozioma prostopadła do osi obrotu instrumentu (n2 ⊥i) f) oś celowa równoległa do osi libeli niwelacyjnej (c II ln) g) przy poziomej osi celowej, pionowej osi obrotu instrumentu oraz  poziomej osi libeli kolimacyjnej odczyty mikroskopów koła  pionowego powinny wynosić: 0 ° - 180° 0 ° - 0° 90 ° - 270°  lub 0g - 200g 

(…)

… - O1 | ρ’’
2 D tgγ
Wpływ błędu inklinacji na pomiar kątów poziomych eliminuje się przez
pomiar kątów w dwóch położeniach lunety KL i KP.
Warunek (n2⊥i) sprawdza się celując do sznurka zawieszonego pionu
(nitka n1 ma pokrywać się z osią sznurka). Nastawiamy ją poprzez
przekręcenie pierścienia z krzyżem nitek.
Warunek (n1⊥n2) sprawdzamy przez celowanie do punktu na łacie,
przy obrocie alidadą punkt…

wynikającego z nie spełnienia warunku nie da się wyeliminować żadną
metodą pomiarów.
Jeżeli teodolit ma libelę okrągłą to warunek (Ql⊥i) sprawdza się
jak w niwelatorze, tzn. przy spoziomowanej libeli alidadowej odchyłkę
libeli okrągłej poprawiamy jej śrubkami rektyfikacyjnymi.
Sposoby wykrycia i usunięcia błędu kolimacji (c⊥p):
Sposób I: Metoda Jordana
Po ustawieniu osi obrotu instrumentu i w pionie celuje się, w pierwszym
położeniu lunety KL, do wyraźnego punktu P., leżącego na wysokości
instrumentu i odległości kilkudziesięciu metrów. Następnie przechyla się
lunetę przez zenit i na poziomej łacie niwelacyjnej, ustawionej w
przybliżeniu prostopadle do osi celowej, w odległości około 30 m do
instrumentu wykonujemy odczyt O1. Po wykonaniu odczytu obraca się
alidadę o 180° i ponownie celuje się do punktu P w drugim…
… powinien stale znajdować się na nitce n 2. Błąd
usuwa się przez odpowiednie przekręcenie krzyża nitek, usuwa go
mechanik precyzyjny.
Warunek (c II ln) sprawdza się (o ile teodolit wyposażony jest w libelę
niwelacyjną) tak jak w niwelatorze czyli metodą niwelacji podwójnej
( porównując różnice wysokości dwóch stałych punktów A i B
wyznaczonych z dwóch stanowisk). Zamiast śruby elewacyjnej w
teodolicie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz