Rektyfikacja Niwelatora - geodezja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 980
Wyświetleń: 7231
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rektyfikacja Niwelatora - geodezja - strona 1 Rektyfikacja Niwelatora - geodezja - strona 2 Rektyfikacja Niwelatora - geodezja - strona 3

Fragment notatki:

Protokół z rektyfikacji niwelatora 1. Firma instrumentu PZO Warszawa Nr fabr. NI42 1757 2. Czy został wykryty błąd krzyża nitkowego ? Tak 3. Wyznaczenie błędu nierównoległości  / c II l / O1 = 1442 O3 = 1505 O2 = 1470 O4 = 1520     d’’ = 26 200 ∆h1 = O1 - O2 = -28 Ox = O3 ±  ∆h1 = 1533        ∆h2 = O3 - O4 = -15         ∆α =               ρ’’ ≈ -102,345’’ ρ’’ ≈ 206265’’ ρcc ≈ 636620 cc O 4  - O x     d’’   Rektyfikacja niwelatora 1. Budowa   niwelatora   libelowego   -   urządzenia   do   pomiaru  różnicy wysokości pomiędzy punktami. • spodarka (3 śruby poziomujące) • limbus (kąty poziome) • alidada (część obracalna) • luneta • libela (rurkowa, okrągła) • śruby: • zaciskowa - unieruchomienie alidady • elewacyjna   -   pochylanie   lunety,   libeli   w   płaszczyźnie  poziomej • korekcyjne - libeli okrągłej, niwelacyjnej i krzyża nitek • ustawcze (poziomujące) 2. Warunki geometryczne niwelatora libelowego. Niwelator jest zrektyfikowany jeżeli spełnione są następujące  warunki : a)  oś libeli niwelacyjnej „l” jest prostopadła do osi instrumentu  „i” („l” ⊥ „i”) 6 Oś libeli rurkowej „l” Śruba elewacyjna Płaszczyzna główna    libeli okrągłej Libela okrągła Oś pionowa „i” Śruby poziomujące ustawcze Przegub Libela rurkowa Oś celowa „c” Spodarka Głowica statywu Okular b)  płaszczyzna główna libeli okrągłej „Ql” jest prostopadła do  osi instrumentu „i” („Ql” ⊥ „i”) c)  pozioma nitka siatki celowniczej „n1” jest prostopadła do osi  instrumentu   „i”   („n1” ⊥„i”)   i   do   pionowej   nitki   siatki  celowniczej „n2” („n1” ⊥ „n2”) d) oś   libeli   niwelacyjnej   „l”   równoległa   do   osi   celowej   „c”  („l” II „c”) e) Rektyfikacja niwelatora libelowego. Pionujemy   oś   obrotu   „i”  w  przybliżeniu   za  pomocą   libeli  okrągłej (przyjmując że jest zrektyfikowana).  Następnie   pionujemy   oś   instrumentu   „i”   precyzyjnie   przy  jednoczesnej rektyfikacji libeli niwelacyjnej.  Ustawiamy   lunetę   równolegle   do   dwóch   śrub  poziomujących   np.   u1  i   u2  i   unieruchamiamy   alidadę   śrubą  zaciskową. Kręcimy nimi w przeciwnych kierunkach poziomując  libelę rurkową (oba końce stykają się w jednym punkcie). Następnie  obracamy  o 180

(…)

… pierścienia
siatki celowniczej.
W celu sprawdzenia „l” II „c” należy np. dokonać
podwójnej niwelacji (między dwoma stałymi punktami). Trzeba
zatem ustawić niwelator w takiej samej odległości od dwóch łat
ustawionych na podstawkach (żabkach), poziomujemy
instrument i dokonujemy odczyty z każdej z łat (O 1 i O2).
Ewentualne wychylenie libeli niwelacyjnej usuwamy śrubą
elewacyjną. Ponieważ odległość niwelatora…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz