Regulacja aktywności enzymu reakcji AB-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacja aktywności enzymu reakcji AB-opracowanie - strona 1 Regulacja aktywności enzymu reakcji AB-opracowanie - strona 2 Regulacja aktywności enzymu reakcji AB-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

REGULACJA AKTYWNOŚCI ENZYMU REAKCJI A B
Regulacja odbywa się w ten sposób, że pojawienie się dużych ilości substratu działa aktywująco, powoduje zwiększenie aktywności tego enzymu.
Końcowe produkty hamują aktywność tego enzymu
Taka sytuacja może mieć różne podłoże molekularne
Regulacja stężenia enzymu w komórce:
PROKARIONTY:
Regulacja poziomu syntezy określonych enzymów jest związana ze specyficzną operonową organizacją genów kodujących odpowiednie enzymy.
Poziomem, na którym następuje regulacja biosyntezy enzymów jest poziom transkrypcyjny
REGULACJA SYNTEZY ENZYMÓW NA POZIOMIE TRANSKRYPCYJNYM U PROKARIOTA
Enzymy katalizujące określony szlak metaboliczny zwykle są zablokowane i transkrypcja takiego zablokowanego odcinka prowadzi do syntezy policistronowego mRNA zawierającego informacje o wszystkich enzymach wchodzących w skład danego szlaku
W skład operonu wchodzi jeszcze odcinek zwany promotorem, który nie ulega transkrypcji, ale który jest potrzebny aby zapoczątkować transkrypcję genów struktury, które kodują określone białka enzymatyczne Jest tam zwykle niezaktywowany odcinek - operator, do którego przyłącza się polimeraza RNA po to aby móc rozpocząć transkrypcje odcinka zawierającego cechy strukturalne
W skład operonu wchodzi jeszcze gen regulatorowy, który może znajdować się dosyć daleko od pozostałych genów; jego ekspresja jest konstytutywna - prowadzi do syntezy specyficznego mRNA które w wyniku translacji daje białko regulatorowe, które może, oddziaływując z rejonem operatorowym, albo hamować albo stymulować transkrypcję określonego odcinka strukturalnego danego operonu (kontrola negatywna lub pozytywna)
FUNKCJONOWANIE OPERONU LAKTOZOWEGO u E. coli (KONTROLA NEGATYWNA)
Geny strukturalne:
β - galaktozydaza rozszczepia laktozę na galaktozę i glukozę permeaza - białko, które występuje w błonach komórkowych i jest odpowiedzialne za transport laktozy z przestrzeni zewnątrz komórkowej do komórki
transacetylaza - uczestniczy w jednym z etapów metabolizmu laktozy
odpowiedni gen regulatorowy syntetyzuje w sposób ciągły, konstytutywny pewne mRNA, które ulegając translacji daje białko regulatorowe (dojrzałe składa się z 4 podjednostek), które w stanie niezmodyfikowanym jest silnym represorem transkrypcji wymienionych genów - nie ma produkcji odpowiednich białek
jeśli w komórce pojawią się nawet niewielkie ilości laktozy to jej izomer powstający w wyniku procesów zachodzących w komórkach - aldolaktoza(mogą być również stosowane różne

(…)

… - powstaje odpowiednie białko nieaktywne; gdy w komórce stężenie tryptofanu wzrośnie powyżej odpowiedniej granicy, wtedy to białko występuje w postaci połączonej z tryptofanem i w tej postaci białko jest represorem syntezy odpowiednich enzymów zamieniających kw. choryzmowy w tryptofan (kontrola negatywna)
Mechanizmy Operonowe są pospolitym mechanizmem regulacji stężenia enzymów u prokariontów. Obok tych bardzo specyficznych mechanizmów występują inne, bardziej generalne:
Jeżeli E. coli jest hodowana na pożywce zawierającej glukozę (która jest świetnym źródłem węgla, jest łatwo metabolizowana) to one się przyzwyczajają do tego źródła węgla i po jakimś czasie przestają wytwarzać inne enzymy kataboliczne z wyjątkiem enzymów związanych z katabolizmem glukozy. Gdy takie komórki przeniesiemy na pożywkę głodową to nagle ulegają uruchomieniu rozliczne operony kataboliczne - pojawia się w komórce wiele enzymów związanych z katabolizmem cukrów i aminokwasów - komórka stara się jeść to co akurat spotka.
Jeśli obniży się stężenie glukozy w pożywce w sposób drastyczny następuje wzrost aktywności enzymu: cyklazy adenylanowej. Rozszczepia on ATP - odszczepia resztę pirofosforanową , a uwolniona grupa kwasowa łączy się z grupą…
… alkoholową cząsteczki rybozy - powstaje cykliczny diester, zwany cAMP (3',5' cykliczny adenozynomonofosforan) Spadek poziomu glukozy w pożywce prowadzi do wzrostu stężenia cAMP

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz