Referat - narodowość Śląska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - narodowość Śląska - strona 1 Referat - narodowość Śląska - strona 2 Referat - narodowość Śląska - strona 3

Fragment notatki:

Czy istnieje narodowość śląska ?
r
Mniejszość narodowa Ślązaków ?
Referat na podstawie artykułu Krzysztofa Kwaśniewskiego (1997 r. Nr. I) zamieszczonego w czasopiśmie „Sprawy Narodowościowe" oraz artykułu Jerzego Kranza (1998 r. Nr. IV ), zamieszczonego w czasopiśmie „Sprawy Międzynarodowe".
Pytanie „ Czy istnieje narodowość śląska „ , nabrało większego znaczenia w związku ze sprawą wystąpienia o rejestrację Związku Ludności Narodowości Śląskiej. Przed rozpoczęciem rozpatrywania tego zagadnienia należałoby może jednak przypomnieć co znaczy pojecie „naród".
Najnowsza znana definicja mówi , że „naród to grupa ludzi, którzy pragną się uważać za jedną , spójną grupę. Uznają, że mają wspólne pochodzenie , wspólną historię a często i wspólne terytorium. Narody nie są całościami organicznymi, biologicznymi lub naturalnymi.
Istnieją, ponieważ ludzie tego chcą" . Z pozycji podporządkowanej i aspirującej dopiero do dążeń państwotwórczych akcentuje się też częściej przywiązanie do ojczyzny prywatnej , niż do rozporządzającej już zwykle jakimś statusem prawnym i aparatem państwowym ojczyzny ideologicznej .
W tym świetle śląskie przechodzenie od regionalizmu i „dzielnicowości" do dążeń do autonomii i nawet do dążeń narodowotwórczych jest już samo w sobie przejawem nabierania poczucia własnej wartości. W prawie międzynarodowym rysuje się już od około stu lat impas związany z niemożnością skonstruowania , i w pracach Ligi Narodów, i w ONZ, powszechnie przyjętej definicji mniejszości narodowej. Bo przecież przyjęcie , choćby pomocniczo , bardziej obiektywnego kryterium przynależności narodowej nie kończy sprawy, lecz musi być tylko punktem wyjścia do bardzo trudnych rozważań, jakie mianowicie przyjmować kryteria i cechy, o ile mogą się one zmieniać w różnych warunkach i kontekstach, i przede wszystkim, kto może być powołany do rozstrzygania o spełnianiu lub nie spełnianiu jakichś obiektywnych „warunków" przynależności narodowej.
Skrajne zastosowanie tylko kryterium subiektywnego nie ma więc sensu . Kryterium przynależności narodowej musi zawierać jakieś elementy obiektywne, odróżniające się od czystej deklaracji choćby tym, czym różni się deklaracja człowieka, który zna język i kulturę narodu, do którego akces zgłaszaj Jeżeli jednak rzeczywiście jesteśmy tak konsekwentni w akceptowaniu subiektywnego kryterium narodowości - to nie ma mowy o kwestionowaniu narodowości śląskiej .W Polsce bez sprzeciwu zarówno prawicowej, jak i lewicowej ekipy rządzącej istnieje stan prawny, na mocy którego nasze państwo jest może jedynym krajem, w którym można zostać Niemcem nie spełniając warunków, które samo państwo niemieckie ustanowiło dla przyjęcia kogoś jako Niemca w swoich granicach. Zaś sami z kolei chcemy stworzyć {w opiniach wielu dyskutantów} stan prawny, według którego Ślązak w Polsce każdej chwili może zostać Niemcem, ale nie może zostać Ślązakiem, że kogoś , kto z takich lub innych przyczyn jako Ślązak nie czuje się równocześnie Polakiem - zmuszamy , by zadeklarował się jako Niemiec . Postępując tak obawiać się można, że Ślązacy (rozumiani jako odrębna opcja narodowościowa) zrażą się w tych warunkach do Polski nawet wbrew swemu własnemu interesowi.

(…)

… W tej sytuacji założyciele Związku złożyli wniosek kasacyjny do Sądu Najwyższego. Sąd ten w swym postanowieniu z 18 marca 1998 r. oddalił kasację i podzielił pogląd Sądu Apelacyjnego . W rezultacie wyczerpania krajowej drogi sądowej wnioskodawcom pozostało tylko złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. - (rozpatrzony negatywnie w XII 2001).
Zarówno pojęcie narodu, jak i pojęcie…
…, ale nie może zostać Ślązakiem, że kogoś , kto z takich lub innych przyczyn jako Ślązak nie czuje się równocześnie Polakiem - zmuszamy , by zadeklarował się jako Niemiec . Postępując tak obawiać się można, że Ślązacy (rozumiani jako odrębna opcja narodowościowa) zrażą się w tych warunkach do Polski nawet wbrew swemu własnemu interesowi.
- W grudniu 1996 r. złożono do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach wniosek…
…, by przez pojęcie „mniejszość narodowa" rozumieć w danym państwie grupę, która ma odniesienie do swej większości narodowej za granicą, zorganizowanej w postaci innego państwa, na przykład Niemcy w Polsce. Tego elementu brakuje w przypadku mniejszości etnicznych. Nie zmienia to w niczym faktu, że mieszkający w Polsce Ślązący (tzn. cała grupa Ślązacy -Polacy, Ślązacy-Niemcy i „Ślązacy tutejsi") są specyficzną grupą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz