Referat - Kanał Panamski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - Kanał Panamski - strona 1 Referat - Kanał Panamski - strona 2 Referat - Kanał Panamski - strona 3

Fragment notatki:

Marcin Kwiatkowski gr.3
Kanał Panamski jest obecnie jednym z najważniejszych szlaków morskich i jednocześnie handlowych świata. Z tego powodu jest bardzo newralgicznym punktem w światowym systemie połączeń morskich. Jego istnienie pozwała zaoszczędzić tysiące kilometrów i wiełe dni czasu każdemu statkowi płynącemu z Atlantyku na Pacyfik i odwrotnie. Szczególne znaczenie ma od dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; bez niego bardzo utrudniona byłaby komunikacja morska pomiędzy wschodnim i zachodnim wybrzeżem USA. Kanał skraca tę trasę o blisko 8 tys. mil morskich. Jednak USA nie są wyłącznym użytkownikiem kanału - każdego roku z tej trasy korzystają tysiące statków z niemal wszystkich krajów świata Sama sytuacja prawno-polityczna kanału była bardzo skomplikowana i określa ją wiele umów zawartych pomiędzy rzodem Republiki Panamy a rządem USA. Konflikt pomiędzy oboma tymi państwami w znacznym stopniu zagraża stabilności politycznej w Ameryce Środkowej, a dalsze rozszerzenie konfliktu mogłoby prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji.
droga morska ze wschodniego wybrzeża USA na zachodnie przez Kanał Panamski
Jednak parlament Kolumbii nie ratyfikował tego traktatu, więc USA znalazły inne, bardziej drastyczne rozwiązanie, ale i bardziej dla nich korzystne. W 1903 r. grupa ludzi silnie związana z kapitałem amerykańskim ogłosiła powstanie nowego państwa na terenie Kolumbii pod nazwą Panamy, a USA szybko wsparły ten nowy twór interweniując zbrojnie. Pierwszym aktem nowego państwa- Panamy - było zawarcie w USA traktatu w sprawie Kanału Panamskiego (tzw. traktat Hay-Bunau-Varilla). Oto jego główne postanowienia:
Miał on obowiązywać po wieczne czasy
USA gwarantowały niepodległość Panamy.
USA posiadały prawo do używania, zajęcia i władzy nad pasem ziemi o szerokości 10 mil w celu zbudowania i eksploatacji kanału oraz wszystkie wyspy znajdujące się w tym pasie oraz
kilka wysp w Zatoce Panamskiej.
Cała władza zwierzchnia nad w.w. pasem należała do USA przy wykluczeniu sprawowania praw zwierzchnich przez Panamę, Nie oznaczało to jednak wyzbycia się suwerenności nad tym
pasem przez Panamę.
Kanał miał być wieczyście neutralny i wolny dla żeglugi wszystkich państw na warunkach z Traktatu USA-Wielka Brytania z 1901 r. (art. 3).
USA mogły użyć sił zbrojnych w celu ochrony kanału jego urządzeń oraz korzystających z niego okrętów.
USA mogły założyć swoje bazy w strefie kanału w celach przedstawionych powyżej.

(…)

… zarządzających pracą Kanału będzie się stopniowo zwiększał.
Oba kraje sygnatariusze uznały też za celowe ustanowienie w przyszłości komitetu Konsultacyjnego Kanału, składającego się z równej liczby przedstawicieli na wysokim szczeblu USA Panamy. Komitet ten udzielałby rad obu rządom dotyczących obsługi kanału takich jak wysokość opłat za korzystanie, polityka zatrudnienia w Komisji, udzielanie rac w sprawach…
… obowiązywać na każdej nowej międzynarodowej drodze wodnej, który powstałbv w przyszłości na terytorium Panamy. Neutralność w czasie wojny i pokoju miała polegać na bezpiecznym tranzycie i równości statków wszystkich państw. Podobnie rzecz miała się w przypadku okrętów wojennych które dodatkowo posiadały wiele przywilejów nie musiały ujawniać celu podróży, uzbrojenia czy przynależności t przewożonego ładunku…
…, że nie będą to działania wymierzone w sprawy wewnętrzne Panamy i ze muszą one być konsultowane z władzami Panamy
Poważnym ciosem dla procesu przejmowania kanału przez Panamę stała się interwencja zbrojna USA mająca no celu opalenie rządów gen. Manuela Noriegii w Panamie. Rząd USA zarzucał mu przemyt narkotyków na obszar USA. Ta interwencja spowodowała duże straty materialne w gospodarce Panamy i realnie zagroziła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz