Ręczne odbiorniki GPS

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ręczne odbiorniki GPS - strona 1 Ręczne odbiorniki GPS - strona 2 Ręczne odbiorniki GPS - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydz. Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok akademicki
2010/2011
Semestr V-zimowy
ĆWICZENIE NR 4
Temat: RĘCZNE ODBIORNIKI GPS; GPSMAP60CSxdefiniowanie układu współrzędnych użytkownika, pomiar pola
powierzchni.
Rok III
Grupa 1
SPRAWOZDANIE TECHNICZNE
I. Dane formalno-organizacyjne:
1. Zleceniodawca: Katedra Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
2. Wykonawca: Sekcja nr 5 gr. 1 w składzie:
3. Miejsce pracy: Kraków – Mydlniki, ul. Balicka, teren Uniwersytetu Rolniczego
4. Rodzaj i cel pracy: wykorzystanie ręcznego odbiornik satelitarnego GPSMAP 60 CSx w
celu pomiaru pola powierzchni działki
5. Czas wykonania: 18.11.2010
6. Właściciel terenu: Uniwersytet Rolniczy im. H.Kołłątaja w Krakowie
II. Założenia techniczne i ich realizacja:
7. Opracowanie kameralne: import danych z odbiornika GPSMAP 60 CSx do programu
MapSource
8. Uzasadnienie wykonania robót: pomiary wykonane do celów dydaktycznych
9. Dane mające pływ na przyjęcie metody i opracowanie dokumentacji: zalecenia i rady
prowadzącego ćwiczenia,
10. Powstałe materiały geodezyjne i ich przekazanie: operat pomiarowy skompletowano i
przesłano prowadzącemu ćwiczenia.
Metoda pomiaru pola powierzchni.
Przed przystąpieniem do pomiaru powierzchni należy zdefiniować układ współrzędnych, aby tego
dokonać, należy w menu w ustawieniach wybrać opcje jednostki, format pozycji, a następnie wyb.
własną siatkę UTM.
Następnie należy usunąć wszystkie aktywne ślady i wybrać opcje pomiar powierzchni. Po
wciśnięciu przycisku start należy obejść dany teren w celu zmierzenia powierzchni, po powrocie
do punktu wyjścia wciskamy stop i zapisujemy dany ślad, potem ponownie usuwamy aktywny
ślad i powtarzamy czynność pomiaru powierzchni, w celu uzyskania dokładniejszego wyniku i
wyeliminowania błędów.
Pomiar pola powierzchni
Tok czynności:
1. Włączyć odbiornik GPSMAP60CSx - POWER
2. Należy przejść do MENU GŁÓWNEO przyciskamy 2xMENU
3. Naciskamy przycisk USTAWIENIA, następnie JEDNOSTKI-otworzy się okno dialogowe
gdzie w oknie FORMAT POZYCJI wprowadzamy parametry dla układu 2000/21
4. Ustawiamy odbiornik nad początkowym punktem mierzonej powierzchni
5. Naciskamy 2 razy przycisk MENU, żeby wejść do menu głównego
6. Podświetlamy ikonę ŚLADY i potwierdzamy klawiszem ENTER
7. Podświetlamy zakładkę USUŃ i naciskamy ENTER, a następnie należy wybrać kasowanie
aktualnego aktywnego śladu zapisanego w odbiorniku
8. Na ekranie aktywnego śladu należy nacisnąć przycisk MENU
9. Na ekranie pojawi się okno dialogowe, należy wtedy wybrać POMIAR POWIERZCHNI i
nacisnąć ENTER
10. W tym momencie na ekranie pojawi się okno pomiaru powierzchni, należy wybrać STAR i
nacisnąć ENTER. Rozpoczyna się pomiar pola powierzchni
11. Trzymając odbiornik w ręce, skierowany do góry, przechodzimy po granicach działki,
zostanie narysowany ślad trasy poruszania się odbiornika wraz z pomierzonymi
automatycznie punktami
12. Po powrocie do punktu początkowego naciskamy przycisk STOP, pomiar ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz