Opracowanie pomiaru powierzchni wykonanego odbiornikiem - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Opracowanie pomiaru powierzchni wykonanego odbiornikiem - ćwiczenia - strona 1  Opracowanie pomiaru powierzchni wykonanego odbiornikiem - ćwiczenia - strona 2  Opracowanie pomiaru powierzchni wykonanego odbiornikiem - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie
Wydział: Inżynierii Środowiska i
Geodezji
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok akad. 2010/2011
Semestr: V zimowy
Ćwiczenie 5
Temat: Opracowanie pomiaru powierzchni
wykonanego odbiornikiem GPSMap60CSx
za pomocą programu Mapsource.
Rok: III
Grupa: 1
SPRAWOZDANIE TECHNICZNE
I. Dane formalno - organizacyjne
1. Zleceniodawca: Katedra Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul.
Balicka 253B.
2. Wykonawca: Grupa 1, sekcja nr 5 studentów III roku, kierunku Geodezja i
Kartografia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w składzie:
3. Rodzaj i cel roboty: Pomiar pola powierzchni wydzielonej działki.
4. Lokalizacja : Województwo: małopolskie, Powiat: Kraków, Miasto: Kraków,
Obiekt: Kraków - Mydlniki, ul. Balicka 253C
II. Prace polowe
1. Data pomiaru: 18.11.2010r.
2. Użyty sprzęt: Odbiornik GPSMAP60CSx
3.Liczba zapisanych obserwacji: 3 ślady
III. Prace kameralne obejmowały:
Zgranie obserwacji z odbiornika na komputer PC i zapisanie ich w formie
numerycznej *.gdb.
Grupa 1, sekcja 5
Ćw. 4:
Ręczne odbiorniki GPS . GPSmap60CSx - definiowanie układów
współrzędnych. Pomiar pola powierzchni.
Dane:
Strefa
Login Origin
Scale
7
E21°00,000`
0,999923
8
E24°00,000`
0,999923
(W układzie 2000 korzystamy z WGS84)
False E
7500000
8500000
False N
0
0
Metodyka:
Wprowadzanie danych.
1. Włączamy GPSmap60CSx przycisk POWER.
2. Przechodzimy do Menu Głównego naciskamy dwa razy przycisk MENU.
3. Wchodzimy w Ustawienia i naciskamy przycisk ENTER, następnie Jednostki i
również naciskamy przycisk ENTER
4. Format pozycji – Siatka i wybieramy Własna Siatka UTM 2000. Wprowadzamy
parametry układu 2000/21 dla strefy 7.
POMIAR POLA POWIERZCHNI
Przed rozpoczęciem pomiaru zadanej powierzchni w terenie na punktach
osnowy 2043,2044,2045 i 2046 ustawiamy tyczki geodezyjne, przy czym każdy bok
dodatkowo zagęszczamy jednym punktem pośrednim. I w tym momencie
rozpoczynamy korzystanie z odbiornika GPSMAP60CSx.
Tok czynności:
1. Ustawiamy odbiornik GPSMAP60CSx nad punktem początkowym mierzonej
powierzchni.
2. Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku MENU przechodzimy do Menu
Głównego.
3. Podświetlamy ikonę ŚLADY i naciskamy przycisk ENTER.
4. Podświetlamy zakładkę USUŃ i naciskamy przycisk ENTER- wybieramy
kasowanie aktualnego aktywnego śladu zapisanego w odbiorniku.
5. Na ekranie aktywnego śladu naciskamy przycisk Menu.
6. Na ekranie pojawi się okno dialogowe, z którego należy wybrać: POMIAR
POWIERZCHNI i naciskamy przycisk ENTER.
7. Na ekranie pojawi się okno pomiar powierzchni, należy wybrać START i
naciskamy przycisk ENTER. Rozpoczyna się wtedy procedura pomiaru
powierzchni.
8. Przechodzimy z odbiornikiem wzdłuż granic mierzonej działki. Zostanie
narysowany ślad trasy poruszania się odbiornika z pomierzonymi
automatycznie punktami.
9. Po powrocie do punktu początkowego naciskamy przycisk STOP, zostanie w
tym momencie zakończony pomiar powierzchni pola i na ekranie wyświetli się
zmierzona powierzchnia działki.
10. Wybieramy zakładkę zapisz i naciskamy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz