Realizacja pomiarów prędkości dźwięku w wodzie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizacja pomiarów prędkości dźwięku w wodzie-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Realizacja pomiarów prędkości dźwięku w wodzie Sposób realizacji pomiarów prędkości dźwięku w wodzie zależy głównie od rodzaju wykorzystywanego sprzętu i wyposażenia. W przypadku wykorzystywania mierników SVP lub sond CTD/STD pomiar polega na opuszczeniu danego urządzenia pomiarowego za pomocą linki asekuracyjnej na żądaną (najczęściej do dna) lub maksymalną wartość głębokości określoną dla danego urządzenia (maksymalna głębokość operacyjna), a następnie podniesieniu go na powierzchnię wody i wykonaniu odczytu / kopiowania zarejestrowanych danych pomiarowych. Realizując pomiar prędkości dźwięku w wodzie hydrograf powinien kierować się następującymi zasadami: przed opuszczeniem miernika SVP lub sondy CTD/STD hydrograf powinien wykonać procedury kalibracyjne lub przygotowujące przewidziane dla każdego rodzaju urządzenia pomiarowego, o ile zostały one określone przez ich producenta. Obejmować one mogą takie działania, jak: wyzerowanie pamięci buforowej, podłączenie zestawu czujników, sprawdzenie poziomu zasilania baterii i akumulatorów, sprawdzenie poprawności transmisji danych; Realizując pomiar prędkości dźwięku w wodzie hydrograf powinien kierować się następującymi zasadami cd: opuszczając miernik SVP lub sondę CTD/STD do wody zasadnym jest przytrzymanie urządzenia pomiarowego w przypowierzchniowej warstwie wody przez okres, co najmniej 5 min. W przypadku występowania dużych różnic w temperaturach wody i powietrza działanie to pozwoli na dopasowanie temperaturowe czujników urządzenia do warunków środowiska wodnego, a tym samym na częściową eliminację błędów odczytów w pierwszej fazie wykonywania pomiarów; prędkość opuszczania i podnoszenia miernika SVP lub sondy CTD/STD powinna być porównywalna lub taka sama i nie przekraczać prędkości większej niż 1m/s; Realizując pomiar prędkości dźwięku w wodzie hydrograf powinien kierować się następującymi zasadami cd: w przypadku wykonywania pomiarów dźwięku w wodzie w sposób ciągły (w dłuższych okresach lub w ciepłej wodzie z dużą ilością fito- i zooplanktonu) hydrograf powinien pamiętać o obowiązku okresowego czyszczenia elementów pomiarowych; odczyt i zapis danych pomiarowych powinien być prowadzony z uwzględnieniem procedur określonych przez producenta sprzętu oraz możliwych do spełnienia oczekiwań i wymagań hydrografa; w przypadku wykonywania pomiarów za pomocą sondy CTD/STD prędkość dźwięku w wodzie jest uzyskiwana na podstawie odpowiedniego przetworzenia zarejestrowanych danych pomiarowych (obliczenia na podstawie wzorów empirycznych). Dokładność obliczeń przy znanych wszystkich pomiarach wynosi ok. 0,1 m/s i jest porównywalna z wielkością błędu pomiaru wykonanego za pomocą mierników SVP. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz