Reakcje charakterystyczne kationów I grupy analitycznej według Freseniusa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje charakterystyczne kationów I grupy analitycznej według Freseniusa - strona 1 Reakcje charakterystyczne kationów I grupy analitycznej według Freseniusa - strona 2 Reakcje charakterystyczne kationów I grupy analitycznej według Freseniusa - strona 3

Fragment notatki:


Reakcje charakterystyczne kationów I grupy analitycznej wg Freseniusa kation Ag + Położenie srebra w szeregu napięciowym: ... H Bi Cu Ag Hg ....
Roztwarzanie srebra metalicznego:
3 Ag 0 + NO 3 - + 4H + → 3Ag + + NO + 2H 2 O
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Ag + + Cl - → AgCl AgCl + 2NH 3 ·H 2 O → [Ag(NH 3 ) 2 ] + + Cl - + 2H 2 O
[Ag(NH 3 ) 2 ] + + Cl - +2H + → AgCl + 2NH 4 + 2) 2Ag + + 2OH - → Ag 2 O + H 2 O
3) 2Ag + + 2NH 3 ·H 2 O → Ag 2 O + 2NH 4 + Ag 2 O + 4NH 3 ·H 2 O → 2[Ag(NH 3 ) 2 ] + + 2OH - + 3H 2 O
4) Ag + + I - → AgI AgI + I - → bez zmian
5) 2Ag + + H 2 S → Ag 2 S + 2H + 6) 2Ag + + CrO 4 2- → Ag 2 CrO 4 Ag 2 CrO 4 + 4NH 3 ·H 2 O → 2[Ag(NH 3 ) 2 ] + + CrO 4 2- + 4H 2 O
7) 2Ag + + Zn 0 → 2 Ag 0 + Zn 2+ (podobnie z Fe 0 , Cu 0 )
Reakcje charakterystycz ne kationów I grupy analitycznej wg Freseniusa kation Hg 2 2+ Położenie rtęci w szeregu napięciowym: … H Cu Hg Pt …
Roztwarzanie rtęci metalicznej:
3 Hg 0 + 2NO 3 - + 8H + → 3Hg 2+ + 2NO + 4H 2 O
Hg 0 + Hg(NO 3 ) 2 ↔ Hg 2 (NO 3 ) 2 Hg 0 + Hg 2+ ↔ Hg 2 2+ 6 Hg 0 + 2NO 3 - + 8H + → 3Hg 2 2+ + 2NO + 4H 2 O
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Hg 2 2+ + 2Cl - → Hg 2 Cl 2 Hg 2 Cl 2 + 2NH 3 ·H 2 O → [HgNH 2 ]Cl + Hg 0 + NH 4 + + Cl - + 2H 2 O
2) Hg 2 2+ + 2OH - → HgO + Hg 0 + H 2 O (może pojawić się osad soli zasadowej o barwie białej)
3) Hg 2 2+ + 5NH 3 ·H 2 O → [ Hg 2 N]OH + Hg 0 + 4NH 4 + + 4H 2 O
4) Hg 2 2+ + 2I - → Hg 2 I 2 Hg 2 I 2 + 2I - → Hg 0 + [HgI 4 ] 2- 5) Hg 2 2+ + H 2 S → Hg 2 S + 2H + → HgS + Hg 6) Hg 2 2+ + CrO 4 2- → Hg 2 CrO 4 7) Hg 2 2+ + Cu 0 → 2 Hg 0 + Cu 2 + (próba na lustro rtęciowe - dają ją też jony Hg 2+ )
8) Hg 2 2+ + SO 4 2- → Hg 2 SO 4 9) Hg 2 2+ + Sn 2+ → 2 Hg 0 + Sn 4+ Hg 2 Cl 2 + Sn 2+ → 2 Hg 0 + Sn 4+ + 2Cl - Reakcje charakterystyczne kationów I grupy analitycznej wg Freseniusa kation Pb 2+ Położenie ołowiu w szeregu napięciowym: ... Ni Sn Pb H Bi ...
Roztwarzanie ołowiu metalicznego:
Pb 0 + 2HCl ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz