Racjonalny dobór kadr

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Racjonalny dobór kadr - strona 1

Fragment notatki:

Porusza takie zagadnienia jak: dobór kadr, rynek pracy, proces doboru kadrowego.

Racjonalny dobór kadr
Przez racjonalny dobór kadr rozumiemy świadome wiązanie ludzi o określonych cechach z pracami określonego rodzaju, tak by w optymalny sposób wykorzystać właściwości pracowników i zapewnić wysoką efektywność ich pracy. Cechy pracownika zarówno fizyczne, jak przede wszystkim psychiczne, są tak zróżnicowane, jak wymagania pracy, a więc nie jest obojętne kto będzie wykonywał dany rodzaj prac, jaki człowiek zostanie zatrudniony na określonym stanowisku. Każdy człowiek ma własny, indywidualny, w znacznym stopniu niepowtarzalny styl pracy i wyciska niezatarte piętno na wykonywanej pracy. Stara rzymska maksyma głosi: „quam duos faciunt idem non est idem - gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo”. Dobór kadr jest procesem dwustronnym, obejmuje bowiem zawsze świadome działanie pracodawcy i pracownika. Dokonuje się on obecnie na wolnym rynku pracy, na którym szansę pracodawcy i kandydata do pracy są wyrównane. Pracodawca poszukuje pracownika o określonych, pożądanych cechach osobowych i pragnąc znaleźć właściwego człowieka na właściwe miejsce powinien wszechstronnie poznać kandydata, jego cechy i umiejętności, aby móc stwierdzić na ile odpowiada on wymogom wynikającym z charakteru powierzonej mu w przyszłości pracy. Od kandydata do pracy w jednostce organizacyjnej ochrony zdrowia, który ma być zatrudniony w działalności opiekuńczo - leczniczej wymaga się nie tylko wiedzy fachowej i doświadczenia zawodowego, lecz także takich cech charakteru, jak odpowiedzialność, sumienność, dokładność i empatia, czyli współczucie dla cierpienia i potrzeb pacjenta. Racjonalny dobór pracowników ma bardzo ważne znaczenie w nowej sytuacji ochrony zdrowia w obliczu koniecznych przekształceń strukturalnych i własnościowych oraz rozwijającej się konkurencji na wolnym rynku usług zdrowotnych. Każdy kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) zabiegać będzie coraz usilniej o doświadczonych, wysoko kwalifikowanych pracowników, którzy mogą zagwarantować swą pracą i postawą zawodową atrakcyjność i konkurencyjność danego zakładu na coraz bardziej wymagającym rynku usług medycznych. Jednostki organizacyjne ochrony zdrowia mają znaczne doświadczenie w doborze kadr na szczególnie ważne stanowiska pracy kierowników samodzielnych ZOZ i ordynatorów w drodze konkursu na stanowisko kierownicze, który jest wyrazem otwartości i demokratyczności procedur kadrowych i należy z tej formy korzystać coraz powszechniej. Trzeba tu jednakże zaznaczyć, iż zwycięstwo w konkursie na stanowisko kierownicze nie stwarza zobowiązania do powierzenia laureatowi funkcji, o którą zabiegał i organ założycielski może zdecydować się na zatrudnienie innej, bardziej odpowiedniej osoby. Konkurs jest bowiem tylko jedną z form wyłonienia najlepszego kandydata na wakujące stanowisko kierownicze. W procesie doboru kadrowego ważną rolę spełniają opisy stanowisk pracy określające wymagania stawiane kandydatom do zatrudnienia, wykonane metodą analizy i wartościowania pracy, uwzględniające warunki fizyczne, ergonomiczne, psychologiczne itp., a także występujące na danym stanowisku pracy zagrożenia i wynikające stąd przeciwwskazania do zatrudnienia konkretnej osoby. Prawidłowo sporządzony opis stanowiska pracy powinien zawierać nazwę stanowiska zgodną z taryfikatorem kwalifikacyjnym, określenie przynależności stanowiska do właściwej komórki organizacyjnej oraz relacje danego stanowiska z

(…)

… pracowników ma bardzo ważne znaczenie w nowej sytuacji ochrony zdrowia w obliczu koniecznych przekształceń strukturalnych i własnościowych oraz rozwijającej się konkurencji na wolnym rynku usług zdrowotnych. Każdy kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) zabiegać będzie coraz usilniej o doświadczonych, wysoko kwalifikowanych pracowników, którzy mogą zagwarantować swą pracą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz