Racjonalne projektowanie budowli - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Racjonalne projektowanie budowli - omówienie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Racjonalne projektowanie budowli
Konieczność badań podłoża gruntowego wynika nie tylko z formalnych wymagań ujętych
w przepisach i normach budowlanych, lecz przede wszystkim z wymagań racjonalnego
projektowania budowli. Jedną z podstawowych zasad jest uwzględnienie współpracy
podłoża gruntowego przy przenoszeniu obciążeń. Ponieważ osiadania podłoża determinują
stan odkształcenia konstrukcji, fundamenty i warstwy geotechniczne należy traktować jako
część układu nośnego budowli. Znajomość warunków gruntowo-wodnych jest niezbędna
praktycznie we wszystkich rozważaniach inżynierskich dotyczących posadowienia
budowli, stateczności skarp i wykopów fundamentowych, przy projektowaniu dróg lotnisk
itp.
Warunki te można ogólnie scharakteryzować na podstawie rozpoznania budowy
geologicznej terenu i analizy form morfologicznych. W większości przypadków
potrzebne są jednak dokładniejsze dane, w tym również wartości parametrów
geotechnicznych, czyli wielkości charakteryzujących cechy fizyczno-mechaniczne
gruntu. W tym celu przeprowadza się bezpośrednie badania w terenie, a na ogół także
dodatkowe badania laboratoryjne pobieranych próbek gruntów i wody.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz