Rachunek przepływów pieniężnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek przepływów pieniężnych - omówienie - strona 1 Rachunek przepływów pieniężnych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASHFLOW)
Są to przed., które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły lub przekroczyły 2 z 3
wielkości:
1)średnioroczne zatrudnienie-50osób
2)suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w PLN
2500000euro
3)przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za rok obrotowy
stanowił równowartość w PLN 5000000euro.
Przepływy środków pieniężny dzieli się na:
1)przepływy z działalności:
A-operacyjnej;
B- inwestycyjnej;
C- finansowej.
Celem sprawozdania z przepływu środków pieniężnych jest ustalenie zmian jakie nastąpiły w
stanie środków pieniężnych oraz określenie na ile wynikały one z działalności operacyjnej,
inwestycyjnej czy też finansowej. Działalność op. przed. obejmuje działania związane z
zakupem śr. produkcji oraz ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Działalność
inwestycyjna przed. dotyczy zakupu skł. majątku trwałego. Działalność finansowa przed.
wiąże się z operacjami, które prowadzą do zmian wielkości i struktury kapitałów
zaangażowanych w przed..
Ramowy rachunek przepływu środków pieniężnych:
a)przepływy śr. pieniężnych z działalności gosp.
b)przepływy śr. pieniężnych z działalnością inwestycyjnych
c)przepływy śr. pieniężnych z działalności finansowych
d)zmiana stanu środków pieniężnych netto [A+B+C]
e)środki pieniężne na początku roku obrotowego
f)środki pieniężne na koniec roku obrotowego[D+E]
Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym
Sprawozdanie to sporządzają zarządy spółek z o.o., s.a. oraz spółdzielni a także towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych. Celem tego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu
działalności wzajemnych. Celem tego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu
działalności przed. dla dokonania właściwej oceny jego aktualnej i przyszłej sytuacji gosp.
oraz finansowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz