Rachunek kosztów docelowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów docelowych - strona 1 Rachunek kosztów docelowych - strona 2 Rachunek kosztów docelowych - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH
Zaczął się kształtować w latach 60-tych XX wieku w Japonii. Proces globalizacji spowodował zapoznanie się innych podmiotów z tą koncepcją (lata 90-te XX wieku). Istota i cechy charakterystyczne rachunku opisują 2 nowoczesne koncepcje rachunkowości zarządczej.
Rachunek kosztów docelowych- system planowania zysków i zarządzania kosztami, który jest zorientowany na nabywców uwarunkowany ceną, skoncentrowany na projektowaniu produktu i interdyscyplinarny.
Rachunek kosztów docelowych wprowadza zarządzanie kosztami we wczesnych fazach rozwoju produktu. Zarządzanie to jest kontynuowane przez cały cykl życia produktu przez wykorzystywanie całego łańcucha wartości ( obejmuje planowanie, kształtowanie odpowiedniej struktury i kontrolowanie odpowiedniego poziomu kosztu)
Nadrzędnym celem r.k.d. jest zapewnienie produktowi produktów i całemu przedsiębiorstwu oczekiwanego zaplanowanego poziom rentowności, a koszt jednostkowy jest to wielkość dyktowana przez rynek. ( wielkość wynikająca z układu sił rynkowych)
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RACHUNKU KOSZTÓW DOCELOWYCH
1.Ustalanie kosztów produktów w oparciu o planowaną (docelową) cenę rynkową
2.Koncentracja na fazie planowania i projektowania produktu
3.Rozpatrywanie kosztów w całym cyklu życia produktu 4.Zorientowanie na potrzeby nabywców
5.Wykorzystywanie zespołów interdyscyplinarnych
6.Angażowanie dostawców w projektowanie i rozwój produktu
ad.1. planowana cena rynkowa- planowana marża = docelowy koszt produktu
Planowaną marże można ustalić wykorzystując zakładowy poziom rentowności sprzedaży
Docelowa planowana cena rynkowa ustalona jest w oparciu o następujące czynniki:
a- analiza produktów konkurencyjnych
b- oczekiwania i potrzeby nabywców
c- skłonność nabywców do zapłacenia określonej kwoty za produkt wyposażony w pożądane przez nich cechy
d- pożądany udział w rynku
Ad.a. Analizie powinny być poddane produkty porównywalne i cechy tych produktów, cena, jakość, niezawodność produktu i funkcjonalność produktu, gromadzenie opinii nabywców tych produktów.
Ad.b. oczekiwania i potrzeby nabywców muszą znaleźć odzwierciedlenie w cechach produktów jakie będą oferowane. ( cena jakość funkcjonalność)
Ad.c. to co firma chce zrealizować (np. pozycja lidera w zakresie wielkości obsługiwanego rynku)
Ad.2. R.k.d. jest wykorzystywany gdy planuje się wielkość produkcji, przyszłe procesy, cenę i projektuje się produkty, stosowany jest w tej fazie, w której przesądza się o wielkości (wysokości) kosztów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz