Rachunek kosztów- ćwiczenia 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów- ćwiczenia 2 - strona 1

Fragment notatki:

24.10.2012
Ćwiczenia 2
Zadanie 3.2
Wyroby gotowe z produkcji na produkty gotowe
Wystawienie faktury i wydanie wyrobów to 2 operacje
Pomniejszono koszty o -3400
Etapy ustalania wyniku finansowego metoda kalkulacyjną:
1. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży na wynik finansowy.
2. Przeksięgowanie kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych na wynik finansowy.
3. Przeksięgowanie kosztów sprzedaży na wynik finansowy (tzw. koszty okresu)
4. Przeksięgowanie kosztów zarządu na wynik finansowy (tzw. koszty okresu)
5. Przeksięgowanie sald kont kosztów rodzajowych na rozliczenie kosztów - konto rozliczenie kosztów nie może mieć salda
Etapy ustalania wyniku finansowego metodą porównawczą:
1. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży na wynik finansowy
2. Przeksięgowanie sald kont kosztów rodzajowych na wynik finansowy
3. Przeksięgowanie kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych na rozliczenie kosztów
4. Przeksięgowanie kosztów zarządu na rozliczenie kosztów
5. Przeksięgowanie kosztów sprzedaży na rozliczenie kosztów
6. Przeksięgowanie zmiany stanu produktów (salda konta rozliczenie kosztów) na wynik finansowy
Zgodnie z zasadą podwójnego księgowania:
ZSP kredytowe saldo - powiększenie przychodów ze sprzedaży
ZSP debetowe saldo - zmniejszenie stanu produktów (powiększenie kosztów)
ZSP - różnica pomiędzy stanami pewnych kont
OCE - odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
RMK - rozliczenia miedzyokresowe kosztów (czynne, bierne, kosztów zakupu)
Na kontach kosztów nie może być sald początkowych
Mniejsze jednostki księgują tylko w układzie rodzajowym.
Zadanie 3.3
Zadanie 3.7
RMK: Realizują zasadę współmierności kosztów i przychodów
Bierne - najpierw mamy koszt a później mamy wydatek (rezerwa na koszty) - art. 39 ustawy - prawdopodobne zobowiązanie
Czynne - mamy najpierw wydatek Np. czynsz z góry za cały rok, zawieszamy w czasie
Za kontem rozliczenie kosztów - można, przed ale powinno być za - to są konta aktywów lub pasywów
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz