Pytania z egzaminu grupy A,B,D

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3073
Wyświetleń: 3780
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu grupy A,B,D - strona 1 Pytania z egzaminu grupy A,B,D - strona 2 Pytania z egzaminu grupy A,B,D - strona 3

Fragment notatki:

Test A
I Zaznacz prawidłową odpowiedź Stopień dźwigni operacyjnej mówi nam o:
podwyższaniu wartości sprzedaży przy zwiększeniu zysku netto firmy
zwiększaniu zysku operacyjnego przez wzrost wartości sprzedaży
zwiększeniu zysku przypadającego na jedną akcję przez podwyższanie zysku operacyjnego firmy
Wzrost stopnia dźwigni finansowej informuje o:
wzroście ryzyka finansowego
spadku ryzyka finansowego
spadku rentowności kapitałów własnych
Wskaźnik marży bezpieczeństwa mówi nam o:
efektach dźwigni połączonej
o ile może się zmniejszyć osiągany obecnie poziom wartości sprzedaży zanim zysk operacyjny osiągnie wielkość dodatnią
o ile może się zmniejszyć osiągany obecnie poziom wartości sprzedaży zanim zysk operacyjny osiągnie wartość 0.
II Uzupełnij Poniższe zdania
Zerowy kapitał obrotowy oznacza: że kapitał własny pokrywa w całości aktywa trwałe
Wyznaczenie optymalnej partii dostawy towarów oznacza dla firmy: minimalizację całkowitych kosztów związanych z zapasami
III Prawda/fałsz
Kapitał akcyjny może być tylko i wyłącznie podwyższany przez emisję kolejnych akcji. PRAWDA
Im większa zmienność strumieni dochodów tym większa jest wymagana stopa zwrotu z kapitału.?????
Koszt kapitału dla przedsiębiorstwa jest stopą stosowaną do zdyskontowania strumieni przeciętnych przychodów pieniężnych firmy i w ten sposób określa jej wartość.????
Przeciętny wagowy koszt kapitału stanowi sumę iloczynów kosztów kapitału poszczególnych źródeł finansowania oraz ich udziałów w globalnej wielkości wykorzystywanego kapitału. PRAWDA
Finansowanie własne odbywa się za pomocą spieniężenia środków trwałych. PRAWDA???
Decyzje konstytutywne w przedsiębiorstwie odnoszą się do całości przedsiębiorstwa. PRAWDA???
Jeżeli popyt rośnie przy ustabilizowanej podaży to wywoła to zniżkowy ruch cen PRAWDA
Zjawisko pozytywnego efektu dźwigni finansowej ma związek z tzw. osłoną podatkową przedsiębiorstwa PRAWDA???
Wewnętrzna stopa zwrotu to taka stopa procentowa która czyni firmę obojętną między wyborem inwestowania lub oddawania pieniędzy na procent FAŁSZ???
Im dłuższy jest cykl skonta kasowego tym korzystniej jest dla przedsiębiorstwa udzielającego kredytu handlowego. FAŁSZ???
Jeżeli w przedsiębiorstwie spełniona jest złota zasada finansowa to kapitał obrotowy jest dodatni. PRAWDA


(…)

… pieniędzy na procent FAŁSZ???
Im dłuższy jest cykl skonta kasowego tym korzystniej jest dla przedsiębiorstwa udzielającego kredytu handlowego. FAŁSZ???
Jeżeli w przedsiębiorstwie spełniona jest złota zasada finansowa to kapitał obrotowy jest dodatni. PRAWDA
Harmonijna strategia finansowania aktywów obrotowych zakłada pełne pokrycie stałych aktywów obrotowych kapitałem stałym PRAWDA
IV. Rozwiąz zadania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz