Pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - strona 1 Pytania z egzaminu - strona 2 Pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

1 Zadanie programowania liniowego nazywamy sprzecznym jeżeli:
Wybierz co najmniej jedną odpowiedź a. Nie ma rozwiązań dopuszczalnych b. Ma rozwiązania dopuszczalne, ale nie ma rozwiązań optymalnych c. Liczba zmiennych decyzyjnych jest większa od liczby ograniczeń d. Ma więcej niż jedno rozwiązanie optymalne 2 Rozwiązując zadanie programowania liniowego z kryterium maksymalizacji otrzymano: cx -- max 4 2 8 0 0 0 Baza cB x1 x2 x3 x4 x5 x6 b x4 0 -2,00 0 0 1 -0,5 2,0 16 x3 8 0,25 0 1 0 1,0 1,0 16 x2 2 0,50 1 0 0 0,0 -0,5 10 c - z W kolejnej iteracji z bazy usuwamy zmienną: a. x2 b. x4 c. x3 d. x1 e. Żadna z pozosałych odpowiedzi nie jest poprawna 3 Rozwiązując zadanie programowania liniowego z kryterium maksymalizacji otrzymano: cx -- max 4 2 8 0 0 0 Baza cB x1 x2 x3 x4 x5 x6 b x4 0 -2,00 0 0 1 -0,5 2,0 16 x3 8 0,25 0 1 0 1,0 1,0 16 x2 2 0,50 1 0 0 0,0 -0,5 10 c - z Wartość funkcji kryterium otrzymana w rozpatrywanym rozwiązaniu wynosi: a. 0 b. 148 c. Żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest poprawna d. 128 e. 74 4 Rozwiązując zadanie programowania liniowego z kryterium maksymalizacji otrzymano tablicę simpleksową, w której wartości wszystkich wskaźników optymalności są niedodatnie, przy czym wartość wskaźnika optymalności dla zmiennej niebazowej x

(…)

… uzyskano następującą tablicę wskaźników optymalności:
0
-3
5
1
0
0
0
-13
4
4
0
0
-9
5
14
0
W kolejnej iteracji do bazy wprowadzamy zmienną (węzeł) o współrzędnych
Wymierz odpowiedź a. (4,3) b. (2,4) c. (4,4) d. Zadna z pozostałych odpowiedzi nie jest poprawna e. (1,1) 7 Rozpatrujemy zbilansowane zagadnienie transportowe o trzech dostawcach i dwóch odbiorcach, w którym dostawcy dysponują podażą w wysokości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz