Pytania testowe z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe z egzaminu - strona 1 Pytania testowe z egzaminu - strona 2

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA - TESTY (Adam)
ZESTAW_1
Spadek dochodów budżetowych może wynikać z:
rosnącej rentowności sektora prywatnego spadku PKB
dużych podwyżek stawek podatkowych napływu inwestycji zagranicznych Popyt na pieniądz z motywu portfelowego wynika bezpośrednio z funkcji pieniądza jako:
środka wymiany środka tezauryzacji środka płatniczego miernika wartości Do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się: wydatki rządowe progresywny podatek dochodowy efekt wypychania inwestycji oszczędności Model ekonomiczny jest to:
wzorcowa wizja gospodarki służąca do mierzenia rzeczywistego systemu gospodarczego
świadome uproszczenie rzeczywistości narzędzie analizy gospodarki opis najlepszych rozwiązań problemów gospodarczych W keynesowskiej makroekonomii oszczędności zależne są przede wszystkim od:
wysokości dochodu rozporządzalnego wysokości stopy procentowej planowanych wydatków inwestycyjnych, gdyż zawsze planowane S=I (planowanych) dochodowości instrumentów finansowych Wzrost popytu globalnego powoduje:
zawsze wzrost produkcji zawsze wzrost inflacji wzrost inflacji, jeżeli wszystkie możliwości produkcyjne są wykorzystane wzrost produkcji mniejszy od początkowego wzrostu wydatków autonomicznych Jeżeli krańcowa skłonność do konsumpcji spadnie, to:
obniży się poziom inwestycji krańcowa skłonność do oszczędności będzie większa od 1
zmniejszy się wartość mnożnika dochód będzie wzrastał wolniej niż wydatki inwestycyjne Z analizy równowagi na rynku pieniądza wynika, że:
stopa procentowa jest jedynie czynnikiem określającym popyt na pieniądz podaż pieniądza nie reaguje na zmiany stopy procentowej wysokość stopy procentowej zależy wyłącznie od decyzji banku centralnego stopa procentowa nie wpływa na wysokość popytu a motywu transakcyjnego Inflacja w krajach UE chcących przystąpić do Unii Walutowej nie powinna przekraczać:
normatywu ustalonego w Traktacie z Maastricht wynoszącego ok. 2,5% inflacji w RFN
średniej inflacji w UE o 1,5 punktów procentowych inflacji, trzech najbardziej stabilnych krajów UE


(…)


Bezrobocie typu strukturalnego można obniżyć poprzez:
obniżenie zasiłku udzielenie kredytu na otwarcie działalności gospodarczej zmniejszenie roli związków zawodowych
ustanowienie płacy minimalnej Inflacja typu kosztowego może wystąpić, gdy wzrasta:
wydajność pracy podaż pieniądza płaca szybciej niż wydajność płaca wolniej niż wydajność PKB jest:
miarą produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz