pytania na zaliczenie monitoring i ochrona środowiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania na zaliczenie monitoring i ochrona środowiska - strona 1 pytania na zaliczenie monitoring i ochrona środowiska - strona 2

Fragment notatki:


Alarmowe poziomy substancji w powietrzu (…).
Dz.U.2001.112.1206 katalog odpadów (odpadów ze szkła‚a kineskopowego. Największe zagrożenie stanowi tlenek)
Wykładziny podłogowe i tapety jaka substancja szkodliwa (zawierają w stężeniu 3-krotnie przekraczającym dopuszczalne normę) ryzyko zapadnięcia na nieżyt oskrzeli i astmę (…).
Dz.U.2006.137.984 nie wiem co dokładnie było w tych pytaniach ale były związane z tymi ustawami, a dokładniej to coś o substancjach było
Dz.U.2002.137.1140
Dz.U.2002.55.408
Dz.U.2002.129.1108 Dz.U.2002.165.1359 standardy jakości gleb, standard jakości ziemi
Dz.u.2008.47.281 poziomy substancji w powietrzu
Dz.U.2002.165.1359 jakości gleb, podział na.
Dz.U.2002.55.408 podaj rodzaj oraz stężenie substancji (…) powodujące zanieczyszczenie urobku (…).
Dz.U.2009.122.1018 pytanie dotyczyło jednolitych części wód powierzchniowych.
Zasoby wodne w Polsce na 1 osobę.
Dz.U.2010.16.87 substancje pyłkowe w powietrzu
Konwencja Berneńska traktuje:.
Konwencja Bańska.
Średnia gęstość zaludnienia w Polsce w przybliżeniu, / wskaźnik.
1 km 2 to odpowiednio.
1dam 3 to odpowiednio.
1 dm 3 to odpowiednio.
O zasoleniu możemy mówić wówczas, kiedy sumaryczne stężenie soli rozpuszczonej jest większe niż.
Zasolenie morza martwego wynosi 260000 ppm przeliczyć na promile,% i g/g. (odpowiednio 3 kolejne pytania)
Stężenie Pb 0,5 mg/100ml przeliczyć na (…)
Zasoby wody pitnej w Polsce są.
Optymalna wartość przewodnictwa elektrycznego (PEW) dla wód pitnych.
BZT5 wskaźnik odzwierciedla zawartość w ściekach (…).
Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodach niezanieczyszczonych.
Zanieczyszczenie Pb (Cd, Zn to kolejne pytania) powierzchnej warstwy gleby odpowiada (1 klasa ) (…).
Pierwiastki śladowe w skorupie ziemskiej na poziomie stężeń.
Koncentracja złożona ( żelazo i złoto).
Konwencja Romsarcka Konwencja Waszyngtońska.
RDW obowiązuje od roku.
Substancje kontrolowane to.
Substancje priorytetowe to. Główne substancje priorytetowe.
Imisji z ostatnich kilku lat w Krakowie dla powietrza.
Pod względem bonitacji przeważają gleby ( w Polsce).
Bonitacja gleb określona jako.
Ekosystemy wodne w Polsce.
Emisja trwałych zanieczyszczeń organicznych.
PMŚ został utworzony.
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz