Monitoring i ochrona środowiska

note /search

Pytania na zaliczenie monitoring i ochrona środowiska

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Monitoring i ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211

Alarmowe poziomy substancji w powietrzu (…). Dz.U.2001.112.1206 katalog odpadów (odpadów ze szkła‚a kineskopowego. Największe zagrożenie stanowi tlenek) Wykładziny podłogowe i tapety jaka substancja szkodliwa (zawierają w stężeniu 3-krotnie przekraczającym dopuszczalne normę) ryzyko zapadnięcia...

Zadanie zanieczyszczenie osadu

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Monitoring i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Osady z lokalnej oczyszczalni ścieków poddano badaniom, w tym celu pobrano próbkę reprezentatywną, osady wysuszono, rozdrobniono, uśredniono metodą kwartowania i uzyskano próbkę analityczną o masie 1*10 6 g. Wykonano